Maskinteknologsektionen

Maskinteknologsektionen (MTS) är hemmet för civilingenjörsstudenter som studerar Maskinteknik (M), Design & Produktutveckling (DPU), Energi – Miljö – Management (EMM) eller de fyra Masterprogrammen Mechanical Enigneering, Energy and Environmental Engineering, Design samt Aeronautical Engineering vid Linköpings Universitets Tekniska Högskola. Tillsammans utgör programmen en av universitetets största sektioner med sina dryga 1300 studenter. Sektionens syfte är att med dess medlemmars intressen och behov som grund se till att deras studier och framtidsutsikter blir så goda som möjligt samt att skapa aktiviteter vid sidan av studierna som bidrar till en kul och intressant studietid. Det är tack vare alla engagerade på sektionen i form av föreningar och utskott som gör detta möjligt. Sektionen grundades 1969 tillsammans med att hela tekniska högskolan grundades. Då fanns bara M, I och Y.

Maskinteknologsektionen (MTS), the student association of mechanical engineering which consider; mechanics (M), Design and Product development (DPU), Energy – Environment – Management (EMM or EEM??) and the Master programs; Mechanical Enigneering, Energy and Environmental Engineering, Design, and Aeronautical Engineering at Linköping University. Together we unite one of the largest assosiations of the university, approximatly 1300 students.