Äskningar

Har du en idé på något som saknas på sektionen? Då kan du söka pengar av sektionen för det!

Det heter äskning och innebär att sektionen sponsrar med pengar från sina fonder till verksamhet som kan gynna sektionens medlemmar på något vis. Man får pengarna av sektionen antingen innan eller efter verksamheten man genomför beroende på situation.

Exempel på vad kan man få pengar till:

– Skapa ett event (anordna resa, sittning, föreläsning, studiebesök, osv).
– Inventarier (inköp av prylar som sektionen saknar, utrustning till event).
– Ekonomiskt stöd till projekt man vill genomföra.

Så här gör du:

1. Läs igenom villkoren/riktlinjer för vad som gäller kring äskningar.
2. Fyll i bifogade äskningsmallen med info: OBS bifoga alltid en budget
(enkel excel) där ni listar tänkbara kostnader och intäkter
3. Maila den till: vordf@maskinteknologsektionen.se

Vid frågor, maila vordf@maskinteknologsektionen.se
Lycka till!

Riktlinjer äskningar:

Äskningsmall: