The Board of the Section of Mechanical Engineering

The Board of the Section of Mechanical Engineering is responsible for all activities that the section runs. This means that the Board consists of those responsible for all committees, associations and project groups. The people responsible for the section’s subsidiary companies MPiRE, the festival party FestMaskineriet and the section’s women association EMMA sit on the Board. In summary, the Board is responsible for everything from the recruitment of prospective students, to study social activities for our members and life after studies, such as business contacts and alumni activities.

President
Hugo Eriksson

As the section’s president, I am ultimately responsible for the activities we conduct and also lead the board in its work.

Jag sitter adjungerad i LinTeks styrelse, Kårfullmäktige samt i programnämnden för Maskinteknik och Design där jag representerar sektionens och våra medlemmars röst. Kontakten med andra sektioner är viktig för oss och alla sektionsordförande möts kontinuerligt och diskuterar övergripande frågor samt ger varandra goda tips och råd. Jag är även kontaktperson till StrateKo, sektionens strategiska utskott. 

Vice President and Treasurer
Pontus Bachtiar

As Vice President, I first and foremost assist the President in his work and am his deputy in his absence. I am also financially responsible for the section.

I det ekonomiska arbetet, som bl.a. innefattar fortlöpande bokföring samt förvaltning av sektionens konton, har jag hjälp av utskottet SkattU. Jag har kontinuerlig kontakt med de andra sektionskassörerna under LinTek för att främja vår och deras utveckling.

Head of Information Tom Forsrup

As Head of Information, I am responsible for all internal communication within the section.

 

Med andra ord är jag ansvarig för sektionens hemsida, medlemsregister, mailadresser, grafisk design, intern marknadsföring och tryck. Till min hjälp har jag mina fantastiska InfUsar – fotografer, layoutare, redaktör, media, poddare och webbmaster (bland annat). Kreativt arbete samt många bollar i luften står på min agenda!

Activity Coordinator Matilda Dahn

My responsibility is to coordinate section-wide activities.

Detta gör jag med hjälp av utskotten MAktKo – sektionens aktivitetsutskott, PubM – pubutskottet och EveMtU – utskottet som anordnar event för alla sektionsaktiva samt alla treor och femmor på sektionen. Jag är även ansvarig för föreningen M-bandet. Utöver det är jag styrets sekreterare och för protokoll vid möten samt arbetar med förberedelserna inför årets tre sektionsmöten.

External Relations Hilda Andersson

Being responsible for external relations means that I ensure that the sections is marketed to prospective students and that we maintain contact with with the section’s alumni, i.e. graduated students. 

Till min hjälp har jag Marknadsföringsutskottet MafU och Alumnutskottet AlumnU. MafU visar upp vår sektion genom att ordna studiebesök här på universitetet, åka iväg till gymnasieskolor, stå på mässor och samordna hemmissioneringen. AlumnU arbetar för att bibehålla kontakten med våra Alumner samt hjälpa nuvarande studenter att hämta inspiration från alumnerna. Detta gör dem bland annat genom att anordna inspirationsföreläsningar, samordna ett mentorskapsprogram och ge möjligheten att skugga en alumn för en dag.

Head of Business Rebecka Trossmark

As Head of Business, I am responsible for the section’s business contacts. The purpose of this is to bring the students closer to the business world, and show them all the opportunities they have out there in the business world. 

Jag arbetar också med att föra näringslivet närmare studenterna, genom att visa företagen vad just våra studenter har att erbjuda. För att genomföra detta uppdrag har jag en hel del människor till hjälp. Jag arbetar tillsammans med näringslivsutskottet NärU, med caseutskottet, M­-Case och med vår egen arbetsmarknadsdag, M­YRAN, samt tillsammans med Näringslivsansvariga i de olika bifirmorna. Allt för att du som student senare ska få en så lätt övergång från skola till arbete som möjligt, och för att näringslivet ska veta hur hög standard det är på studenterna som går ut från vår sektion!

International Coordinator
Linnea Pettersson

As International Coordinator, I ensure that all members receive information about studies abroad and I am the contact person for the students on our independent master’s programs.

Jag är kontaktperson för dem som vill åka utomlands men även för dem som redan är iväg på sina äventyr. Utöver detta ser jag till att studenterna på våra fristående masterprogram har någon att vända sig till på sektionen. Jag jobbar aktivt med att förbättra sektionens internationaliseringsarbete och gör detta bland annat genom att vara huvudansvarig för ett antal evenemang. Till min hjälp har jag det internationella utskottet M­-IntU.

Study Development Coordinator
Lovisa Wahllöf

The Study Development Coordinator is responsible for education-related issues at the section’s programs. 

Detta inkluderar sektionens utbildningsbevakning och studiemiljö men även studiefrämjande event av olika slag. Syftet med arbetet är att säkerställa att sektionens medlemmar får en så bra utbildning som möjligt. I denna uppgift ingår att representera sektionen mot universitetet och förmedla studenternas perspektiv och åsikter kring utbildningen. Till min hjälp har jag utbildningsutskottet M-UtU och hållbarhetsutskottet HållUt.

Quartermaster
Sara Wallin

As Quartermaster I am responsible for the section’s premises and inventory. It is also my responsibility to book premises and fix schedules for the Board’s operational work. 

Till min hjälp har jag vaktmästarutskottet, VaktU.
VaktU fungerar som min högra hand och hjälper till med bland annat underhåll av sektionslokaler och förråd, inköp av diverse material samt allt som har med vår sektionsbil Manuél att göra.

Festmaskinist
Simon Magnusson

To be Festmaskinist means that I am chief of Festmaskineriet. I manage FM’s work and make sure everyone everyone is well and doing the awesome work they do. 

Jag bibehåller FMs kontakt med andra festerivänner och älskar att gå på möten! För att FMs verksamhet ska gå framåt måste alla olika organ inom festeriet fungera och samspela. Så det absolut bästa med min post är att få vara så delaktig i samtliga delar av FM.

BästEMMA
Hanna Cederstrand

As BästEMMA I am the EMMA’s president and therefore responsible for leading EMMA’s work. 

Jag bär det övergripande ansvaret för föreningen och ser till att alla ledamöter har det bra. I styrelsen för jag EMMAs talan och verkar som en informationslänk mellan EMMA och Styret. Bortsett från det hjälper jag även till med det ordinarie styrelsearbetet.

Do you have an opinion to share with the Board?

If you want to raise ideas, thoughts, wishes and/or improvement possibilities regarding the section, please fill in the form below. All thoughts and opinions are appreciated!