Secondary Offices


Sektionen har tre bifirmor som jobbar mot olika målgrupper för att stärka gemenskapen bland sektionens medlemmar och studenterna på LiU. Bifirmornas ordförande sitter även med i sektionens Styrelse.

EMMA - Sektionens tjejförening - info.emma@maskinteknologsektionen.se

FM - Festmaskineriet - sektionens festeri - fm@festmaskineriet.com

MPiRE - Sektionens phadderi - info.mpire@maskinteknologsektionen.se