Tillsatta poster M55 och utskottsrekryteringen VT23

Hej kära sektionsmedlemmar!
Vårens utskottsrekrytering är nu avslutad och resultatet bifogas här i en PDF-fil.

Hello dear members!
This springs recruitment period is now finished and the result is attached in a PDF-file below.