Tillsatta poster M55 och utskottsrekryteringen HT23

Hej kära sektionsmedlemmar!
Höstens utskottsrekrytering är nu avslutad och resultatet bifogas här i en PDF-fil.

Hello dear members!
This autumns recruitment period is now finished and the result is attached in a PDF-file below.