Lämna in kvitton

Nedan finns ett antal instruktioner för hantering av kvitton och diverse utlägg åt sektionens verksamhet.

Ett eget utlägg är när du har betalat med dina egna pengar för något som egentligen sektionen ska stå för. Utbetalningen sker normalt inom någon vecka till ditt bankkonto men kan ibland ta längre tid. Spara alltid kvittot tills utbetalningen har gjorts! Vid frågor kontakta skattu@maskinteknologsektionen.se

Bilden/ bilderna på ditt/ dina kvitton bifogar du längre ner i formuläret! OBS KVITTOT MÅSTE VARA TYDLIGT ATT LÄSA, och visa tydligt:

– datum

– vad som köpts

– belopp som betalats

– vilket företag man köpte av

OBS formuläret kräver att du är inloggad på ett GMAIL-KONTO eller MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN-KONTO samtidigt för att kunna fylla i!

Fyll i formuläret:
Eget utlägg – Blankett

Efter användning av sektionens bankkort måste kvitto på ALLA köp lämnas in.  Spara alltid kvittot ifall SkattU har frågor under året! Vid frågor kontakta skattu@maskinteknologsektionen.se 

Bilden/ bilderna på ditt/ dina kvitton bifogar du längre ner i formuläret!  OBS KVITTOT MÅSTE VARA TYDLIGT ATT LÄSA, och visa tydligt:

– datum

– vad som köpts 

– belopp som betalats

–  vilket företag man köpte av

OBS formuläret kräver att du är inloggad på ett GMAIL-KONTO eller MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN-KONTO samtidigt för att kunna fylla i! 

Fyll i formuläret:

Kortköp med sektionens bankkort – blankett

 Om du har använt egen bil för sektionsaktivitet kan du få ut ersättning. Utbetalningen sker normalt inom någon vecka till ditt bankkonto men kan ibland ta längre tid. Vid frågor kontakta skattu@maskinteknologsektionen.se

Ersättningen är 18,5 kr per mil

Fyll i detta formulär:

Användning egen bil – blankett