Utvärdera Hel- & Halvtiden

Går du i 3an eller 5an och deltog på Heltid- eller Halvtidssittningen i december respektive februari? Då skulle EveMtU bli jätteglada om du vill ta dig några minuter och svara på en utvärderingsenkät, så att sittningarna kan bli ännu bättre nästa år!
Utvärdering Heltiden (bättre sent än aldrig)
Utvärdera Halvtiden