Reviderat beslut Covid-19

Hej alla!
I de bifogade PDF-filerna finns det reviderade beslutet kring Covid-19 och hur sektionens verksamhet skall bedrivas.
Stålis används enbart till bokad sektionsverksamhet och bokas via utlåningsdokumentet.

*ENGLISH*

In the attached PDF files, there are revised decisions about Covid-19 and how the section’s operations will be conducted.
”Stålis” is only used for booked section activities and is booked via the lending document.