MTS Höstmöte 2020

*English below*

Härmed vill Styret bjuda in dig till höstens sektionsmöte. Kom och gör din röst hörd så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre sektion! På mötet kommer vi även att rösta in nästa års General och Valberedningen 20/21, det vill ni inte missa!

Motioner: Tyck till om sektionen! Vill du skicka in en motion gör det till styret@maskinteknologsektionen.se senast tisdag 6 oktober kl. 17:00. 

Motförslag: Vill du motkandidera till en post skickar du in det senast tre läsdagar innan mötet! Motkandidering till General och Valberedningen skickas till vordf@maskinteknologsektionen.se 

Mer information om det digitala mötet kommer senare


För att ha rösträtt på sektionsmötet behöver du vara medlem i sektionen (medlemskapet behöver uppdateras varje år). För att bli medlem loggar du in på https://maskinteknologsektionen.se

För att mötet ska gå smidigt ber vi er gärna att läsa igenom handlingarna på förhand, handlingar och andra bra dokument hittar ni här: https://drive.google.com/…/1HzXpo0CgbAFsQxKdUjUteSMtaux…
Vi ses digitalt!

*English*
This event will be held in swedishThe board would like to invite you to this autumn’s section meeting. Come and hear your voice so that together we can create an even better episode! At the meeting, we will also vote in next year’s General and Nomination Committee 20/21, you do not want to miss it!

Motion: Improve the section! If you want to send in a motion, do so to email styret@maskinteknologsektionen.se no later than Tuesday 6 October at 17:00.

Counter-proposal: If you want to run for a post, send it no later than three reading days before the meeting! Co-candidacy for general and nomination committee is sent to vordf@maskinteknologsektionen.se

More information about the digital meeting will come later

To have the right to vote at the section meeting, you must be a member of the section (membership must be updated every year). Log in to https://maskinteknologsektionen.se to become a member

In order for the meeting to go smoothly, we ask you to read the documents in advance. Documents and other good documents can be found here: https://drive.google.com/…/1HzXpo0CgbAFsQxKdUjUteSMtaux…
See you digitally!