Uppdaterade riktlinjer för sektionsverksamhet med anledning av Covid-19

I PDF filen nedan finns de reviderade riktlinjerna kring hur sektionsverksamhet skall bedrivas den närmaste tiden.