Hävda restriktioner för sektionsverksamhet

*Information in English will follow below*

Hej alla vid sektionen!

Efter Folkhälsomyndighetens val att lätta på restriktionerna gällande covid-19 under förra veckan, kommer vi på MTS göra detsamma. Riktlinjerna som varit en del av sektionen i ca ett och ett halvt år kommer därmed att tas bort från detta nu. Detta innebär bland annat att TK och Stålis återigen kommer öppnas upp för sektionens medlemmar, från imorgon onsdag 6/10 klockan 12:15.

Dock värt att tillägga är att om Folkhälsomyndigheten eller andra instanser tar beslut om nya restriktioner och riktlinjer för personer som valt att inte vaccinera sig kan vi på MTS välja att konstruera nya riktlinjer som är i enlighet med dessa.

Vi uppmanar fortfarande alla sektionsmedlemmar till att vara fortsatt försiktig och vidta åtgärder om man uppvisar symptom.

Om det finns oklarheter eller frågor uppkommer kan ni mejla Styret på: Styret@maskinteknologsektionen.se

——————————-

Hello everyone!

After the Public Health Authority chose to remove the restrictions referring to Covid-19 last week, we at MTS will follow their lead. The guidelines which have been a part of our association for about one and a half year will therefore be removed from now on. This for example means that TK and Stålis once again will be open for all our members, from tomorrow Wednesday 6/10 at 12:15.

It is worth to add that if the Public Health Authority or any other authorities makes any new decisions regarding restrictions and guidelines for people that are unvaccinated, we at MTS can choose to construct new guidelines in accordance with them.

We request all members of the association to still be careful and act according to the nationwide guidelines if you show any symptoms.

If there are any uncertainties or any questions you can e-mail the board at: Styret@maskinteknologsektionen.se

Allt gott / Best regards
Styret 21/22