Vaccinationsbevis på sektionsevenemang

** Information in English will follow below **

Hejsan sektionen!

Regeringen beslutade förra veckan om möjligheten att nyttja vaccinationsbevis på vissa evenemang för att kunna arrangera dessa utan att begränsa antalet deltagare. Styret har därför beslutat att MTS från och med idag den 1/12 kommer införa krav på vaccinationsbevis för de evenemang som omfattas av det beslutet. Detta för att undvika de riktlinjer som annars skulle behöva införas för sådana evenemang enligt beslutet. 

De evenemang som omfattas av vaccinationsbevis framöver vid sektionen är de som arrangeras med andra aktörer som kräver det, till exempel nattklubbar, konserter och kravaller. Evenemang ordnade internt inom sektionen kommer inte behöva vaccinationsbevis då MTS medlemmar räknas som ett slutet sällskap. Till exempel gäller därför inte kravet vid lunchföreläsningar. Vidare är både pubar och sittningar exkluderade från kravet, med tillägget att ifall stämpel för eftersläpp delas ut krävs vaccinationsbevis för att få en sådan. Vaccinationsbeviset finns att hämta vid covidbevis.se. Vänligen notera att ett negativt test ej gäller som alternativ vid avsaknad av vaccinationsbevis. Ifall vaccination inte är medicinskt möjligt går det att visa ett läkarintyg i stället för vaccinationsbevis. 

För mer information angående vaccinationsbeviset, se https://studentlivet.se/covid-19-covidpass/

Ifall ni har några frågor, tveka inte att höra av er till styret@maskinteknologsektionen.se

————————-

Hello everyone!

The government decided last week on the ability to use vaccination certificates on some events in order to arrange them without limiting the number of participants. The board has therefore decided that the association starting from today the 1st of december will require participants of the events included in the government’s decision to be able to show this certificate. The reason for this demand is to avoid introducing the alternative stricter guidelines that would otherwise be necessary according to the decision.

The events that will require vaccination certificates at the association moving forward are those arranged with other actors that require it. This includes for example night clubs and concerts. Events arranged internally within the association will not require vaccination certificates since they are not events for the public. Therefore will lunch lectures for example not require vaccination certificates. Pubs and dinner parties (sittningar) will not require vaccination certificates either, with the addition that if stamps for night clubs are handed out then vaccination certificates will be required to receive one. The vaccination certificate can be retrieved at covidbevis.se. Please note that a negative test is not a replacement for a vaccination certificate. If vaccination is not medically possible then a medical certificate can be used as a replacement. 

If there are any questions, please do not hesitate to contact the board at styret@maskinteknologsektionen.se