SÖK: Utskott

** The information will follow in English **

Våren är kommen och med det så är det dags för ansökan till utskott för verksamhetsåret 22/23 på sektionen att öppna!

Det är nu du har chansen att bli en del av ditt drömutskott. Från och med nu(!!!) till 17:e April klockan 23:59 kan du söka dessa fantastiska uppdrag för att förbättra sektionen. Samtidigt får stor insikt i sektionen och samla massa erfarenheter! Under filken ”Diskussion”-fliken på facebook och på vår instagram ”@maskinteknologsektionen_liu” kommer mer information kring de olika utskotten under veckan.

För att få vara aktiv i sektionen så måste du vara medlem i sektionen, medlemskapet kontrolleras vid intervjuer. Medlem blir du enklast genom att besöka MTS hemsida och logga in med ditt LiU-ID! Är du osäker på om du är medlem så kan du alltid kolla din profil på hemsidan: www.maskinteknologsektionen.se

Är du nyfiken på att söka utskott och vill veta mer om de poster som går att söka? Läs om varje post och vad den innebär här: https://drive.google.com/file/d/1qU13vuRQ7u5jP3CMNJaAnKSLX0TDD4sL/view?usp=sharing

Länk till ansökan: https://podio.com/webforms/26590291/2018152

Känner du någon som skulle passa bra till ett utskott?
Länk till att nominera någon: https://podio.com/webforms/26592340/2018357

Har du frågor eller funderingar kring rekryteringen kan du skriva till oss på facebook eller maila till info@maskinteknologsektionen.se

Missa inte att bli aktiv på sektionen, sök! Som aktiv får du förutom ett härligt gäng att umgås med även en kickoff under hösten och en finsittning under våren.

** In English **

The spring has finally arrived and with that also the application for committees for the year 22/23 to open!

This is your chance to take place in your dream committee! From now until the 17th of April 23:59 you can apply for these fantastic missions to improve the association. Meanwhile you will get valuable insight on our work and get loads of new experiences. We will publish more information about the committees during the coming week under the ”Discussion” page on Facebook and at our Instagram page ”@maskinteknologsektionen_liu”.

To become active in the association you are required to be a member of the association, this will be checked at all interviews. To become a member you need to visit our website and log in with your LiU-ID. If you are unsure if you are a member, you can always check on your profile at our website: www.maskinteknologsektionen.se

Are you curious about applying for committees and want to know more about wha positions are available? Read more about the positions here: https://drive.google.com/file/d/1WHNShwgIbNgW1qYbC5to-rrockf43XQx/view?usp=sharing

Link to applications: https://podio.com/webforms/26592049/2018331

You can also nominate a friend to apply using the same link as above.

Feel free to ask us here on Facebook or send an email to info@maskinteknologsektionen.se if you have any questions.

Don’t miss this fantastic opportunity, apply now! As an active member you will not only get a new group of friensd, but also a kickoff during the autumn and a fine dining event during the spring.