Tillsatta poster utskottsrekryteringen HT22

Hej kära sektionsmedlemmar!

Höstens utskottsrekrytering är nu avslutad och resultatet bifogas här i en PDF-fil här.

Hello dear members!

This springs recruitment period is now finished and the result is attached in a PDF-file bellow.