Examensarbete inom miljö och energi på NordArom AB

Examensarbete inom miljö och energi på NordArom AB

På NordArom AB utvecklar och tillverkar vi aromer för livsmedelsindustrin. I över 60 år har vi satt smak och färg på allt från isglassar och funktionsdrycker till marsipantårtor, och samarbetar idag med livsmedelsproducenter över hela Europa, stora som små. NordArom är ett relativt litet företag med en familjär stämning. 

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den. Genom årliga mål och handlingsplaner där vi beaktar och balanserar det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivet så uppnår vi ständig och hållbar förbättring i verksamheten. 

Beskrivning av examensarbetet

Vi står inför en uppstart av vårt nya hållbarhetsprogram där fokus under året 2024 bland annat kommer att ligga på mätning av det klimatavtryck vi gör och hur vi kan jobba för att förbättra detta. Examensarbetet innebär därför att skapa en metod för att kartlägga vårt klimatavtryck utifrån en metodik inom vår branschorganisation. Vi söker därför efter en driven student som kan hitta de bidragande faktorerna och hur vi kan följa upp över perioder hur vi ligger till. Du kommer att bli tilldelad en handledare hos oss som kommer finnas tillgänglig under examensarbetet. 

Kvalifikationer

Vi söker en ingenjörsstudent med kunskaper inom miljö, energi och hållbarhet. Förslagsvis läser du Energi-Miljö-Management eller Energi and Environmental Engineering, men vi välkomnar givetvis andra studenter att skicka in sin ansökan. 

Plats

Examensarbetet kommer att utföras hos oss i Norrköping. 

Kontaktperson

Vi ser gärna att du ansöker med CV, personligt brev, samt ett intyg på vilka kurser du har läst, till emma.valtersson@nordarom.se. Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Vår önskan är att examensarbetet genomförs under 2024. 

Välkommen att skicka in din ansökan!