Reviderade riktlinjer för sektionsverksamhet

 * Information in English will follow after the Swedish version * 

Hej alla på sektionen!
Styret uppdaterar nu riktlinjerna kopplade till sektionsverksamhet under Covid-19 pandemin. Folkhälsomyndigheten och LiU har sedan den senaste versionen av MTS riktlinjer uppdaterat deras riktlinjer och denna nya version har anpassats efter dessa. Riktlinjerna finns bifogade som PDF-fil i detta inlägg.

Vi uppmanar alla sektionsmedlemmar att ha dessa i åtanke kommande tid och att inte glömma att pandemin inte är över. Förhoppningsvis har vi snart tagit oss igenom den tillsammans! 


In English *

Hello everyone!
The board is now updating the guidelines related to association activities during the Covid-19 pandemic. Folkhälsomyndigheten and LiU have since the last version of our guidelines updated theirs, and this new version is reflected by their changes. The new guidelines are attached as a PDF-file in this post.

We encourage all members of the association to keep these in mind and not to forget that the pandemic is not over. Hopefully, we will soon get through this together!