Sektionens bifirmor

Sektionen har tre bifirmor som jobbar mot olika målgrupper för att stärka gemenskapen bland sektionens medlemmar och studenterna på LiU.
Bifirmornas ordföranden sitter även med i sektionens Styrelse.

FM - Festmaskineriet
Sektionens festeri

MPiRE-2020

MPiRE

EMMA
Sektionens tjejförening