Sektionens bifirmor

Sektionen har tre bifirmor med syfte att jobba mot olika målgrupper och därmed stärka gemenskapen bland sektionens medlemmar och studenterna på LiU.
Bifirmornas ordföranden sitter dessutom med i sektionens Styrelse.

FM - Festmaskineriet
Sektionens festeri

MPiRE-2020

MPiRE

EMMA
Sektionens tjejförening