EMMA

EMMA är maskinteknologsektionens tjejförening. Vårt syfte är att öka sammanhållningen mellan de som känner sig kvinnliga på sektionen samt att sammanföra dem med näringslivet. Det gör vi genom att arrangera en mängd olika event för vår målgrupp, både studiesociala och näringslivsinriktade. Utöver sektionsarbetet samarbetar EMMA även med tjejföreningar från andra sektioner för att gemensamt arbeta för de som valt en teknisk väg och känner sig kvinnliga. EMMA vill finnas där för dig som känner dig kvinnlig under din studietid så hör gärna av dig om du har funderingar eller förslag på saker som vi kan göra för dig. 

BästEMMA
Elin Krokström

Som BästEMMA är jag EMMAs ordförande och ansvarar därför för att leda EMMAs
arbete. Jag bär det övergripande ansvaret för föreningen och ser till att alla ledamöter
har det bra. Jag sitter även med i Maskinteknologsektionens styrelse för att föra EMMAs talan och verkar som en informationslänk mellan EMMA och Styret. Där hjälper jag
även till med det ordinarie styrelsearbetet.

Kassör
Hilda Andersson

Som Kassör i EMMA är det jag som håller koll på ekonomin. Min uppgift är att sköta
bokföringen, hantera fakturor och betalningar samt se till att budgeten hålls. Jag är även
Vice Ordförande vilket innebär att jag är BästEMMAs högra hand och ställföreträdare.

Intendent
Maja Wallén Hansen

Som intendent i EMMA har jag ansvar för att allt praktiskt flyter på som det ska. Det är
jag som har hand om alla EMMAs förråd och inventarier, samt ser till så att områden
och material är bokat till våra event.

Mat & Sittning
Ida Hellström

Mitt ansvar som Mat & Sittning är att ha huvudansvar för planeringen av EMMAs sittningar samt kontaktpersonen och bokningsansvarig för gyckel. Jag ansvarar för planeringen av var de ska vara, hur de ska gå till och vilken mat som ska serveras. Dessutom är jag ansvarig för maten och fikat till alla våra andra roliga event.

 

Aktivitetsansvarig
Alma Reinholdsen

Som aktivitetsansvarig är jag huvudansvarig för de studiesociala event som EMMA
anordnar. Studiesociala event kan vara allt från cykelmek till damsittningen. Då är det
jag som ansvarar för planering, logistik och underhållning till eventet.

Näringslivsansvarig
Ismira Hodžić

Som näringslivsansvarig är det jag som håller kontakten med EMMA:s
samarbetspartners och kontaktar nya företag för att utöka vår verksamhet. Vårt mål är
att studenterna såväl som företagen ska få ut så mycket som möjligt från EMMA:s
samarbete!

Info & Samarbetsansvarig
Felicia Skarfors

Som Info & Samarbetsansvarig är min uppgift att sprida information och hålla kontakt med vår målgrupp genom vår facebooksida, andra sociala medier och mail. Jag tar också hand om våra samarbeten med andra föreningar eller utskott.

Tryck & Layout
Andrea Rossander

Som tryck och layout är min uppgift att klistra ihop allt som syns utåt; som biljetter, affischer och all layout till våra event, och därmed ser till att vi syns överallt. 

Det är även mig ni ska kontakta angående gyckel. Är ni sugna på att gyckla på någon av våra tillställningar, stora som små, blir jag jätteglad om ni skickar ett mail till mig. Vi tycker också det är roligt att gyckla, så tveka inte på att kontakta mig om ni vill att vi gycklar på ert event!