EMMA är maskinteknologsektionens damförening. Vårt syfte är att öka sammanhållningen mellan alla kvinnor och icke-binära på sektionen, samt att sammanföra dem med näringslivet. Det gör vi genom att arrangera en mängd olika event för vår målgrupp, både studiesociala och näringslivsinriktade. Utöver sektionsarbetet samarbetar EMMA även med andra tjejföreningar på den tekniska fakulteten för att öka sammanhållningen och skapa minnesvärda arrangemang. Vi i EMMA vill finnas där för dig som identifierar dig som kvinna eller icke-binär under din studietid, så hör gärna av dig om du har funderingar eller förslag på saker som vi kan göra för dig.

BästEMMA
Hanna Cederstrand

Som BästEMMA är jag EMMAs ordförande och ansvarar därför för att leda EMMAs arbete. Jag bär det övergripande ansvaret för föreningen och ser till att alla ledamöter mår bra. Jag sitter även med i Maskinteknologsektionens styrelse för att föra EMMAs talan och verkar som en informationslänk mellan EMMA och Styret. Där hjälper jag även till med det ordinarie styrelsearbetet.

Kassör
Hanna Mattsén

Som Kassör i EMMA är det jag som håller koll på ekonomin. Min uppgift är att sköta bokföringen, hantera fakturor och betalningar samt se till att budgeten hålls. Jag är även Vice Ordförande vilket innebär att jag är BästEMMAs högra hand och ställföreträdare.

Intendent
Hanna Thörnberg

Som intendent i EMMA har jag ansvar för att allt praktiskt flyter på som det ska. Det är jag som har hand om alla EMMAs förråd och inventarier, samt ser till så att områden och material är bokat till våra event.

 

Mat & Sittningsansvarig
Tilda Jakobsson

Som Mat & Sittningsansvarig har jag huvudansvar för EMMAs sittningar. Jag ansvarar för planeringen av var de ska vara, hur de ska gå till och vilken mat som ska serveras. Dessutom är jag ansvarig för maten och fikat till alla våra andra roliga event.

Det är även mig ni ska kontakta angående gyckel. Är ni sugna på att gyckla på någon av våra tillställningar, stora som små, blir jag jätteglad om ni skickar ett mail till mig. Vi tycker också det är roligt att gyckla, så tveka inte på att kontakta mig om ni vill att vi gycklar på ert event!

Aktivitetsansvarig
Elin Mörck

Som aktivitetsansvarig är jag huvudansvarig för de studiesociala event som EMMA anordnar. Studiesociala event kan vara allt från cykelmek till damsittningen. Då är det jag som ansvarar för planering, logistik och underhållning till eventet.

 

Näringslivsansvarig
Josefin Söderlund

Som näringslivsansvarig är det jag som förenar studentliv med näringsliv. Genom samarbeten med olika företag ser jag till att EMMA:s verksamhet utökas och att studenterna kan få kontakt med företag. Målet är att alla ska få ut så mycket som möjligt av våra samarbeten.

Info & Samarbetsansvarig
Jonna Löding

Som Info & Samarbetsansvarig är det min uppgift att sprida information och sköta kommunikationen mellan EMMA och vår målgrupp. Detta framförallt genom våra kanaler på bland annat Facebook och Instagram. Jag ansvarar även för samarbeten med andra föreningar och utskott.

Tryck & Layout
Linnea Backman

Som Tryck & Layout ansvarar jag för att alla tryckrelaterade uppgifter samt formgivningen av marknadsföringen för EMMA och EMMAs event. Det innebär att jag till exempel skapar layout för våra posters, omslagsbilder, klistermärken och märken.