Festmaskineriet

Festmaskineriet är Maskinteknologsektionen alldeles egna festeri. Vi består av 12 glada och taggade studenter som gör allt vi kan för att förgylla studentlivet på Linköping Universitet. Under året arrangerar vi både större arrangemang som fester på Kårallen och mindre sittningar. Våra två största arrangemang är Le Mans på hösten, en tredagars fest med trambilstävling på lördagen, och Ölstopet på våren, Nordens största utomhuspub!
Besök festmaskineriets hemsida!

Vilka är Festmaskineriet?

Festmaskinist – Annie Hellström

Stallchef – Anna Ernfors

Kassör – Melvin Karlsson

PR&Info – Sofie Holte

Tryck&Biljett – Clara Gullberg

Biljett&Tryck – Folke Sundwall

Mat&Sittning – Robert Lundberg

Byggmästare&Gyckel – Fredrik Roback

Näringslivsansvarig – Caroline Calvè

Personal&Bokning – Sofia Bucht

Öl&Bar – Johan Eriksson

Ljud&Ljus – Marco Sagredo