Festmaskineriet

Festmaskineriet är Maskinteknologsektionen alldeles egna festeri. Vi består av 12 glada och taggade studenter som gör allt vi kan för att förgylla studentlivet på Linköping Universitet. Under året arrangerar vi både större arrangemang som fester på Kårallen och mindre sittningar. Våra två största arrangemang är Le Mans på hösten, en tredagars fest med trambilstävling på lördagen, och Ölstopet på våren, Nordens största utomhuspub!
Besök festmaskineriets hemsida!

Vilka är Festmaskineriet?

Festmaskinist – Gunnar Berg

Stallchef – Hanna Helles

Kassör – Hannah Schmid

PR&Info – Elisa Rylander

Tryck&Biljett – Erik Gottfridsson

Biljett&Tryck – Ebba Johannisson

Mat&Sittning – Lisa Kvist

Byggmästare – River Axén

Näringslivsansvarig – Theo Samuelsson

Personal&Bokning – Vilma Larsson

Öl&Bar – Daniel Lyckdal

Ljud&Ljus – Olof Hansson