Festmaskineriet

Festmaskineriet är Maskinteknologsektionen alldeles egna festeri. Vi består av 12 glada och taggade studenter som gör allt vi kan för att förgylla studentlivet på Linköping Universitet. Under året arrangerar vi både större arrangemang som fester på Kårallen och mindre sittningar. Våra två största arrangemang är Le Mans på hösten, en tredagars fest med trambilstävling på lördagen, och Ölstopet på våren, Nordens största utomhuspub!
Besök festmaskineriets hemsida!

Vilka är Festmaskineriet?

Festmaskinist – Simon Magnusson

Stallchef – Linnéa Axelsson

Kassör – Hannah Abel

PR&Info – Olivia Redhe

Tryck&Biljett – Molly Ernfors

Biljett&Tryck – Alexander Lundström

Mat&Sittning – Marcus Zetterström

Byggmästare – Noah Nyberg

Näringslivsansvarig – Miriam Sandberg El-

Cheikh

Personal&Bokning – Karin Forsgren

Öl&Bar – Isak Österberg

Ljud&Ljus – William Skärrholk