Tekniska problem på hemsidan

På grund av ett tekniskt problem går det för närvarande inte att logga in på hemsidan via LiU-ID inloggningar. Hemsidans resterande funktioner som till exempel webshoppen är fortfarande i bruk, men det går till exempel inte att se sin orderhistorik. Felet undersöks tills vidare.

Ifall ni behöver använda funktioner som kräver inloggning, mejla webmaster@maskinteknologsektionen.se

In English:

Due to technical issues the ability to log in to the website using LiU-ID has been disabled. The website’s remaining functions including the webshop are still available, but the ability to view order histories is not functioning. The problem is being examined moving forward.

If you need to use parts of the website that require login, please email webmaster@maskinteknologsektionen.se

Capgemini Invent

Are you our next management consultant and ideator? Passionate to answer and bring to life “what’s next?”, in the fourth industrial revolution where businesses need to rethink everything they know? The pace of change is new in today’s world. To survive disruption, businesses need to invent and reinvent. It is about finding new sources of value creation. Capgemini Invent is the management consulting, innovation and transformation powerhouse of the Capgemini Group. 

We are looking for ambitious students graduating during 2022 and young professionals with a Master’s degree in e.g. Innovation, Design, Business, Technology, Engineering, or Computer Science. The position is located in one of our offices in Sweden; Stockholm/Kungsholmen, Gothenburg or Malmö. It is possible to join us during Spring or Fall 2022 (all quarters). 

Read more and apply at: https://www.capgemini.com/se-en/jobs/management-consultant-graduate-young-professional-stockholm-gothenburg-malmo/ 

Vaccinationsbevis på sektionsevenemang

** Information in English will follow below **

Hejsan sektionen!

Regeringen beslutade förra veckan om möjligheten att nyttja vaccinationsbevis på vissa evenemang för att kunna arrangera dessa utan att begränsa antalet deltagare. Styret har därför beslutat att MTS från och med idag den 1/12 kommer införa krav på vaccinationsbevis för de evenemang som omfattas av det beslutet. Detta för att undvika de riktlinjer som annars skulle behöva införas för sådana evenemang enligt beslutet. 

De evenemang som omfattas av vaccinationsbevis framöver vid sektionen är de som arrangeras med andra aktörer som kräver det, till exempel nattklubbar, konserter och kravaller. Evenemang ordnade internt inom sektionen kommer inte behöva vaccinationsbevis då MTS medlemmar räknas som ett slutet sällskap. Till exempel gäller därför inte kravet vid lunchföreläsningar. Vidare är både pubar och sittningar exkluderade från kravet, med tillägget att ifall stämpel för eftersläpp delas ut krävs vaccinationsbevis för att få en sådan. Vaccinationsbeviset finns att hämta vid covidbevis.se. Vänligen notera att ett negativt test ej gäller som alternativ vid avsaknad av vaccinationsbevis. Ifall vaccination inte är medicinskt möjligt går det att visa ett läkarintyg i stället för vaccinationsbevis. 

För mer information angående vaccinationsbeviset, se https://studentlivet.se/covid-19-covidpass/

Ifall ni har några frågor, tveka inte att höra av er till styret@maskinteknologsektionen.se

————————-

Hello everyone!

The government decided last week on the ability to use vaccination certificates on some events in order to arrange them without limiting the number of participants. The board has therefore decided that the association starting from today the 1st of december will require participants of the events included in the government’s decision to be able to show this certificate. The reason for this demand is to avoid introducing the alternative stricter guidelines that would otherwise be necessary according to the decision.

The events that will require vaccination certificates at the association moving forward are those arranged with other actors that require it. This includes for example night clubs and concerts. Events arranged internally within the association will not require vaccination certificates since they are not events for the public. Therefore will lunch lectures for example not require vaccination certificates. Pubs and dinner parties (sittningar) will not require vaccination certificates either, with the addition that if stamps for night clubs are handed out then vaccination certificates will be required to receive one. The vaccination certificate can be retrieved at covidbevis.se. Please note that a negative test is not a replacement for a vaccination certificate. If vaccination is not medically possible then a medical certificate can be used as a replacement. 

If there are any questions, please do not hesitate to contact the board at styret@maskinteknologsektionen.se

Hävda restriktioner för sektionsverksamhet

*Information in English will follow below*

Hej alla vid sektionen!

Efter Folkhälsomyndighetens val att lätta på restriktionerna gällande covid-19 under förra veckan, kommer vi på MTS göra detsamma. Riktlinjerna som varit en del av sektionen i ca ett och ett halvt år kommer därmed att tas bort från detta nu. Detta innebär bland annat att TK och Stålis återigen kommer öppnas upp för sektionens medlemmar, från imorgon onsdag 6/10 klockan 12:15.

Dock värt att tillägga är att om Folkhälsomyndigheten eller andra instanser tar beslut om nya restriktioner och riktlinjer för personer som valt att inte vaccinera sig kan vi på MTS välja att konstruera nya riktlinjer som är i enlighet med dessa.

Vi uppmanar fortfarande alla sektionsmedlemmar till att vara fortsatt försiktig och vidta åtgärder om man uppvisar symptom.

Om det finns oklarheter eller frågor uppkommer kan ni mejla Styret på: Styret@maskinteknologsektionen.se

——————————-

Hello everyone!

After the Public Health Authority chose to remove the restrictions referring to Covid-19 last week, we at MTS will follow their lead. The guidelines which have been a part of our association for about one and a half year will therefore be removed from now on. This for example means that TK and Stålis once again will be open for all our members, from tomorrow Wednesday 6/10 at 12:15.

It is worth to add that if the Public Health Authority or any other authorities makes any new decisions regarding restrictions and guidelines for people that are unvaccinated, we at MTS can choose to construct new guidelines in accordance with them.

We request all members of the association to still be careful and act according to the nationwide guidelines if you show any symptoms.

If there are any uncertainties or any questions you can e-mail the board at: Styret@maskinteknologsektionen.se

Allt gott / Best regards
Styret 21/22

Tillsatta poster utskottsrekryteringen HT21

Hej alla på sektionen!

Vi kan nu äntligen meddela de poster som tillsatts till följd av höstens utskottsrekrytering. Läs det bifogade dokumentet nedan för mer information.

Hello everyone!

We can now finally announce the new members of our committees. More information can be found in the attached document.

SÖK: Utskott, Generalen & Valberedningen

** Information in English is available below **

NOLLAN har nu blivit ettan, och för att fira det öppnar vi våra sökperioder för utskott, generalen samt valberedningen!

Det är nu du har chansen att bli en del av ditt drömutskott, utforma mottagningen som General eller att ta fram kandidater till förtroendeposter i Valberedningen. Från och med nu(!!!) till 12:e september klockan 23:59 kan du söka dessa fantastiska uppdrag för att förbättra sektionen. Samtidigt kan du få stor insikt i sektionen och samla massa erfarenheter! Under filken ”Diskussion” i eventet på facebook och på vår instagram kommer mer information kring de olika utskotten och andra poster under veckan.

Som aktiv i MTS får du gå på en sittning och en kickoff som anordnas speciellt för att tacka alla aktiva på sektionen. Du har även möjligheten att lära känna andra underbara människor från sektionens alla hörn och bara det är ju fantastiskt!

För att få vara aktiv i sektionen så måste du vara medlem, medlemskapet kontrolleras vid intervjuer. Medlem blir du enklast genom att besöka MTS hemsida och logga in med ditt LiU-ID, och måste uppdateras årligen! Är du osäker på om du är medlem så kan du alltid kolla din profil på hemsidan: www.maskinteknologsektionen.se

Till sist, om du har några frågor: skriv till Maskinteknologsektionen på Facebook eller läs dokumenten nedan för att komma till rätt person direkt! Du kan alltid höra av dig till info@maskinteknologsektionen.se om du har frågor.

UTSKOTT
Vill du veta mer om de olika utskotten och poster som söks nu, klicka här: https://drive.google.com/file/d/1wDxvO6NUeqK4yE3DRMOqLVxHaQl18CZ5/view

Vill du själv söka till utskott, klicka här: https://podio.com/webforms/26590291/2018152

Vill du nominera någon till ett uskott, klicka här: https://podio.com/webforms/26592340/2018357

VALBEREDNINGEN
Vill du veta mer om vad Valberedningen gör, klicka här: https://drive.google.com/file/d/19wGeaKYVjkToVEH89H1oARFoP7VQxiJw/view?usp=sharing

Vill du själv söka till Valberedningen, klicka här: https://podio.com/webforms/25102143/1848696

Vill du nominera någon till Valberedningen, klicka här: https://podio.com/webforms/25121445/1851177

GENERALEN
Vill du veta mer om vad Generalen gör, klicka här: https://drive.google.com/file/d/1peWmrqzz5PhWdyX1NFrR9H79A0TxZcpt/view?usp=sharing

Vill du själv söka till General MPiRE22, klicka här: https://podio.com/webforms/25382581/1881265?fbclid=IwAR2ha_hDUn2Cm4F4zD4NWO8oNr8spgWdBRMfOohP0-xsZcXMVdFjjEV4beg

Vill du nominera någon till General MPiRE22, klicka här: https://forms.gle/PCrx2QCf476bttAb9

Ta den här chansen att bli en ovärdelig kugg i maskineriet, SÖK! 👊🏼

** In English **

The new semester has begun, which also means that we are finally opening up the application for our committees!

You now have the chance to become a part of our committees. Last day to apply is September 12th at 23:59. As an active member of the association you’ll have the chance to make new friends and have new experiences. You will also get to participate at a ”sittning” for all active members, as well as a kickoff.

To be able to apply you have to be a member of MTS which you can become by signing in to our website www.maskinteknologsektionen.se by using your LiU-ID. The membership needs to be updated annually.

To find out more information on what the committees do and what roles are needed, click here: https://drive.google.com/file/d/1SpVz66Zouiy5i_oCgBzsZgW7rqGvesgK/view?usp=sharing

To apply to a committee or nominate a friend, click here: https://podio.com/webforms/26592049/2018331

Reviderade riktlinjer för sektionsverksamhet

 * Information in English will follow after the Swedish version * 

Hej alla på sektionen!
Styret uppdaterar nu riktlinjerna kopplade till sektionsverksamhet under Covid-19 pandemin. Folkhälsomyndigheten och LiU har sedan den senaste versionen av MTS riktlinjer uppdaterat deras riktlinjer och denna nya version har anpassats efter dessa. Riktlinjerna finns bifogade som PDF-fil i detta inlägg.

Vi uppmanar alla sektionsmedlemmar att ha dessa i åtanke kommande tid och att inte glömma att pandemin inte är över. Förhoppningsvis har vi snart tagit oss igenom den tillsammans! 


In English *

Hello everyone!
The board is now updating the guidelines related to association activities during the Covid-19 pandemic. Folkhälsomyndigheten and LiU have since the last version of our guidelines updated theirs, and this new version is reflected by their changes. The new guidelines are attached as a PDF-file in this post.

We encourage all members of the association to keep these in mind and not to forget that the pandemic is not over. Hopefully, we will soon get through this together!