Maskinteknologsektionens Styrelse

Styret är Maskinteknologsektionens styrelse. Tillsammans är Styret ansvariga för all verksamhet som sektionen driver. Detta betyder att Styret består av ansvariga för alla utskott, föreningar och projektgrupper. Även de ansvariga för sektionens bifirmor fadderiet MPiRE, festeriet FestMaskineriet och sektionens tjejförening EMMA sitter med i Styret. Sammanfattningsvis är Styret ansvariga för allt från rekryteringen av presumtiva studenter, till studiesociala aktiviteter för våra medlemmar och livet efter studierna, såsom näringslivskontakt och alumniverksamhet.

Ordförande
Robin Rosendal


Som sektionens ordförande är jag ytterst ansvarig för den verksamhet vi bedriver och leder även sektionsstyrelsen i dess arbete. 

Jag sitter adjungerad i LinTeks styrelse, Kårfullmäktige samt i programnämnden för Maskinteknik och Design där jag representerar sektionens och våra medlemmars röst. Kontakten med andra sektioner är viktig för oss och alla sektionsordförande möts kontinuerligt och diskuterar övergripande frågor samt ger varandra goda tips och råd. Jag är även kontaktperson till StrateKo, sektionens strategiska utskott. 

Kassör tillika Vice ordförande
Hugo Järnbrink

Som Vice Ordförande bistår jag först och främst Ordförande i hans arbete och är hans ställföreträdare vid frånvaro. Jag är även ekonomiskt ansvarig för sektionen.

I det ekonomiska arbetet, som bl.a. innefattar fortlöpande bokföring samt förvaltning av sektionens konton, har jag hjälp av utskottet SkattU. Jag har kontinuerlig kontakt med de andra sektionskassörerna under LinTek för att främja vår och deras utveckling.

InformationsChef Evelina Persson

Som Informationschef är jag ansvarig för all informationsspridning inom sektionen.  

 

Med andra ord är jag ansvarig för sektionens hemsida, medlemsregister, mailadresser, grafisk design, intern marknadsföring och tryck. Till min hjälp har jag mina fantastiska InfUsar – fotografer, layoutare, redaktör, media, poddare och webbmaster (bland annat). Kreativt arbete samt många bollar i luften står på min agenda!

Aktivitetssamordnare Johanna Wilhelmsson

Mitt ansvar är att samordna sektionsgemensamma aktiviteter 

Detta gör jag med hjälp av utskotten MAktKo – sektionens aktivitetsutskott, PubM – pubutskottet och EveMtU – utskottet som anordnar event för alla sektionsaktiva samt alla treor och femmor på sektionen. Jag är även ansvarig för föreningen M-bandet. Utöver det är jag styrets sekreterare och för protokoll vid möten samt arbetar med förberedelserna inför årets tre sektionsmöten.

Externa relationer Felicia Adamsson

Att vara ansvarig för externa relationer innebär att jag ska se till att sektionen marknadsförs utåt mot blivande studenter samt att vi bibehåller kontakten med sektionens alumner, alltså examinerade studenter. 

Till min hjälp har jag Marknadsföringsutskottet MafU och Alumnutskottet AlumnU. MafU visar upp vår sektion genom att ordna studiebesök här på universitetet, åka iväg till gymnasieskolor, stå på mässor och samordna hemmissioneringen. AlumnU arbetar för att bibehålla kontakten med våra Alumner samt hjälpa nuvarande studenter att hämta inspiration från alumnerna. Detta gör dem bland annat genom att anordna inspirationsföreläsningar, samordna ett mentorskapsprogram och ge möjligheten att skugga en alumn för en dag.

Näringslivsansvarig Vera Asarnoj

Som Näringslivsansvarig är jag ansvarig för sektionens alla företagskontakter. Syftet med detta är att föra studenterna närmare näringslivet, och visa upp alla möjligheter de har ute i näringslivet. 

Jag arbetar också med att föra näringslivet närmare studenterna, genom att visa företagen vad just våra studenter har att erbjuda. För att genomföra detta uppdrag har jag en hel del människor till hjälp. Jag arbetar tillsammans med näringslivsutskottet NärU, med caseutskottet, M­-Case och med vår egen arbetsmarknadsdag, M­YRAN, samt tillsammans med Näringslivsansvariga i de olika bifirmorna. Allt för att du som student senare ska få en så lätt övergång från skola till arbete som möjligt, och för att näringslivet ska veta hur hög standard det är på studenterna som går ut från vår sektion!

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud ansvarar jag för sektionens studiemiljörelaterade frågor. I posten ingår dessutom internationellt ansvar, vilket bland annat innebär att jag är kontaktperson för studenterna på våra fristående masterprogram. 

Jag är kontaktperson för dem som vill åka utomlands men även för dem som redan är iväg på sina äventyr. Utöver detta ser jag till att studenterna på våra fristående masterprogram har någon att vända sig till på sektionen. Jag jobbar aktivt med att förbättra sektionens internationaliseringsarbete och gör detta bland annat genom att vara huvudansvarig för ett antal evenemang. Till min hjälp har jag det internationella utskottet M­-IntU.

Studieutvecklingssamordnare
David Forslund

Studieutvecklingssamordnaren ansvarar för utbildningsrelaterade frågor vid sektionens program. 

Detta inkluderar sektionens utbildningsbevakning och studiemiljö men även studiefrämjande event av olika slag. Syftet med arbetet är att säkerställa att sektionens medlemmar får en så bra utbildning som möjligt. I denna uppgift ingår att representera sektionen mot universitetet och förmedla studenternas perspektiv och åsikter kring utbildningen. Till min hjälp har jag utbildningsutskottet M-UtU och hållbarhetsutskottet HållUt.

Intendent
Tove Sjunnesson

Som Intendent är jag ansvarig för sektionens lokaler och inventarier. Det är även mitt ansvar att boka lokaler och fixa scheman till Styrets operativa arbeta.

Till min hjälp har jag vaktmästarutskottet, VaktU.
VaktU fungerar som min högra hand och hjälper till med bland annat underhåll av sektionslokaler och förråd, inköp av diverse material samt allt som har med vår sektionsbil Manuél att göra.

Festmaskinist
Simon Magnusson

Att vara Festmaskinist innebär att vara chef i Festmaskineriet. Jag styr FMs arbete och ser till att alla har det bra och gör det grymma arbete de gör. 

Jag bibehåller FMs kontakt med andra festerivänner och älskar att gå på möten! För att FMs verksamhet ska gå framåt måste alla olika organ inom festeriet fungera och samspela. Så det absolut bästa med min post är att få vara så delaktig i samtliga delar av FM.

BästEMMA
Hanna Cederstrand

Som BästEMMA är jag EMMAs ordförande och ansvarar därför för att leda EMMAs arbete. 

Jag bär det övergripande ansvaret för föreningen och ser till att alla ledamöter har det bra. I styrelsen för jag EMMAs talan och verkar som en informationslänk mellan EMMA och Styret. Bortsett från det hjälper jag även till med det ordinarie styrelsearbetet.

Har du en åsikt att dela med dig av till styret?

Vill du lyfta idéer, tankar, önskningar och/eller förbättringsmöjligheter kring sektionen får du gärna fylla i formuläret nedan. 
Alla tankar och åsikter uppskattas!