Utskott

Maskinteknologsektionen har en rad olika utskott som anordnar allt från pubar till mejladresser och alumniträffar.
Nedan listas alla olika utskott samt deras förkortningar.

AlumnU

Alumniutskottets huvudsyfte är att upprätthålla kontakten mellan Maskinteknologsektionen och dess M-alumner. M-alumnerna är drygt 4200 till antalet och de har alla avklarat minst 180 hp på ett av Maskinteknologsektionens program; M, DPU eller EMM. Kontakten med M-alumner är viktig för sektionen eftersom den ger studenterna stor inspiration om vad man kan tänkas vilja syssla med efter examen och om vilka möjliga vägar som finns att ta.

EveMtU

Utskottets uppgift är att planera och arrangera flera av årets största event på sektionen. EveMtU ser till att våra M-Aktiva på sektionen blir ordentligt tackade för sitt engagemang även att våra studenter som kommit halvvägs samt hela vägen får ett ordentligt firande

HållUt

HållUt är Maskinteknologsektionens hållbarhetsutskott. Utskottets huvudsyfte är att driva sektionens arbete med psykisk och fysisk arbetsmiljö, jämlikhet och miljö samt att få dessa aspekter att genomsyra hela sektionen. Målet är att samtliga sektionens medlemmar ska känna sig trygga och inkluderade på universitetet. Utskottet består av arbetsmiljöombud som samverkar med universitetets institutioner och arbetsmiljöombud på andra sektioner samt miljö- och jämlikhetssamordnare vars uppgift är att samordna sektionens miljö- respektive jämlikhetsarbete genom bland annat regelbundna råd med representanter från sektionens utskott.

InfU

Informationsutskottet är Maskinteknologsektionens kreativa nav. I utskottet sitter ansvariga för sekitonens layout, fotografer, podcasten Mediamaskinen, studentguiden Manualen, webmaster och redaktören för Myheterna. Tillsammans gör InfU bland annat Fotokatalogen. Vill du ha ett sånghäfte, affisch eller annat grafiskt? Skriv till oss! 

M-IntU

Genom att informera om utlandsstudier, anordna språkutbyte tillsammans med andra sektioner samt ta hand om, både de svenska och internationella, masterstudenterna på sektionen jobbar det Internationella utskottet för att vidga allas vyer. Utskottet fungerar som kontakt till de som är utomlands och arbetar för att alla ska få ut så mycket som möjligt utav sina utlandsstudier.

M-UtU

Utskottet består av studieutvecklingssamordnaren, ordförande, kandidatansvariga samt masteransvariga. Utvecklingsutskottets syfte är att ansvara för studiebevakningen och studiemiljön vid M-sektionens program. Detta görs främst genom kursutvärderingar, men även genom deltagande i programplanegrupper, nämndmöten och LinTeks utbildningsråd. Kursutvärderingen utförs av kandidatansvariga på kandidatnivå och av masteransvariga på masternivå. Till deras hjälp har de klassrepresentanter respektive profilrepresentanter som ansvarar för att samla in åsikter från studenterna. Utbildningsutskottet har som stående mål att utvärdera samtliga obligatoriska kurser på kandidat- och masternivå samt de valbara kurser på masternivå som enligt studenterna behöver utvärderas.                                                                                                                                                                                                                           

MafU

MafU arbetar för att marknadsföra vår fantastiska sektion mot blivande studenter. Det här gör utskottet bland annat genom att:

  • hålla i studiebesök för gymnasieelever där de får chansen att prata med studenter här på M-sektionen och själva testa på diverse delar från studentlivet såsom föreläsningar, laborationer och en sittning
  • åka på PR-resor till gymnasieskolor runt om i Sverige. Där besöker PR-gruppen olika klassrum och håller i presentationer, samt står i en monter för att berätta om sektionen och svara på frågor.
  • Ha hand om alla hemmissionärer, det vill säga alla sektionsmedlemmar som åker till sin gamla gymnasieskola för att berätta om sektionen och om LiU. De som hemmissionerar får sin resa tur och retur betald.

MAktKo

MAktKo är maskinarnas alldeles egna aktivitetsutskott. MAktko ser till att alla på sektionen får en grymt rolig studietid och därför anordnar vi alla olika tänkbara aktiviteter. Prova på olika sporter, sittningar eller adventsmys är några av de saker som MAktko brukar anordna men det finns inga gränser för vad som kan hittas på. ”The sky is the limit” passar sannerligen in på MAktKos arbete.                                                                                          

NärU

Näringslivsutskottet är länken mellan sektionens studenter och näringslivet. Utskottet sköter kontakten med sektionens nuvarande samarbetspartners och försöker samtidigt hitta nya intressanta företag att samarbeta med. Näringslivsutskottet grymma företagsevent; lunchföreläsningar, studiebesök och kvällsevent, samt att NärU bedriver sektionens case-event. De arbetar för att föra näringslivet närmare studenterna, samt visa företagen vad våra studenter har att erbjuda. 

PubM

När maskinarna behöver en paus i plugget med god mat finns PubM där. Att matcha maten med en svalkande dryck är också något de kan tipsa om. Detta härliga gäng arrangerar pubar för sektionen flertal gånger under läsåret, be there or be square!                                                                            

SkattU

SkattU sköter tillsammans med sektionens kassörer ekonomin och hanterar utbetalningar, inbetalningar och bokföring. De är även ansvariga för webshoppen tillsammans med styrets kassör.

StrateKo

StrateKo är sektionens strategiska utskott. Syftet med StrateKo är att hjälpa Styret tänka långsiktigt och att hantera frågor över verksamhetsårsgränser, något som kan vara svårt när operativt arbete tar mycket tid och fokus. Frågor som Styret anser vara av relevans för sektionen i framtiden får en naturlig plats i StrateKo.

VaktU

VaktU är sektionens näst minsta och näst nyaste utskott och ser till att sektionens lokaler och material tas hand om. Detta innefattar att köpa in material till TK, ansvara för utlåning av diverse saker samt att införskaffa godis till sektionsmötena. VaktU ansvarar även för Mojängen som släpps varje år och kan vara allt från en nagelfil till ett rymdskepp.

Så om du behöver låna ett kubbspel, en låneoverall eller kanske en dragmaskin så är det bara att höra av sig VaktU.