Lämna in kvitton

Nedan finns  instruktioner för hantering av kvitton samt diverse utlägg åt sektionens verksamhet.

Eget utlägg och sektionskort

Sektionen använder sig av appen Fortnox Kvitto och Resa. Här finns även en instruktionsvideo som visar hur man går tillväga för att lägga till kvitton i appen. 

För att komma till appen kan du klicka på någon av knapparna nedan!

Användning av egen bil

Om du har använt egen bil för sektionsaktivitet kan du få ut ersättning genom att skicka in ett formulär. Ersättningen ligger på 18,5 kr per mil och utbetalningen sker normalt inom någon vecka till ditt bankkonto, men kan ibland ta längre tid.

Vid frågor: kontakta skattu@maskinteknologsektionen.se