M-Guiden

M-guiden (tidigare Manualen) är resultatet av ett projekt som drivits av InfU i syfte att digitalisera den manual som tidigare funnits i fysisk form och därmed göra den tillgänglig för alla. Här är tanken att du ska kunna hitta (nästan) allt du behöver i studentlivet.

Hoppas att M-guiden hjälper dig under din tid på maskin!

KURSTIPS

STUDENTLIV

ETTANS GUIDE

Utlandsstudier