Ht

Grunken (TATBO1)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tatb01/ 

 • Om du av någon anledning läser det här innan nolle-p har börjat: se till att räkna under sommaren. Repetera gymnasiematten och gå gärna en sommarmattekurs hos något universitet. Varje timme du lägger under sommaren kommer du få tillbaka under nolle-p, vilket gör att du får mer tid att sova och vara med på alla roliga aktiviteter. 
 • Utnyttja den tid som ges med phaddrar och lärare under nolle-p. 
 • Lär dig hur olika funktionsgrafer ser ut, det underlättar på duggorna. Samma sak mer formler och samband, börja träna på dessa tidigt så att de verkligen sitter. 
 • Försök att ligga i fas med planeringen, det blir mycket lättare då. Klyschigt men sant.
 • Anteckna det föreläsaren går igenom på tavlan men också det hen säger om det verkar viktigt. Tips är att ha med en eller flera färgglada pennor för att ringa in viktiga formler för att lättare hitta i anteckningarna senare.
 • Inlämningsuppgifterna ger ofta bättre förståelse för det som undervisas och är ett jättebra tillfälle att få hjälp med att hitta fel som drar ner poängen på duggorna.
 • Bli inte för nedstämd om du inte klarar inlämningsuppgifterna och duggorna. Grunken är trots namnet verkligen inte en lätt kurs, och de allra flesta behöver kämpa för att klara den. 
 • Att göra gamla duggor hjälper många, men se till att göra lektionsuppgifterna också! De täcker hela kursinnehållet, duggorna är mer stickprov. 
 • Mattehjälpen (som drivs av LinTek) brukar anordna crash courses innan duggorna, som är sammanfattande föreläsningar med mycket exempel. De brukar vara bra och ger gratis repetition, så utnyttja gärna dem! Kom i god tid, de brukar vara populära. 
 • Försök att plugga smart och tänka långsiktigt. Mycket av det som tas upp i Grunken återkommer i senare mattekurser, och då förutsätts det att du kan det (det är en väldigt tråkig anledning att tappa tentapoäng i t ex envarren). Ännu en anledning att inte skjuta upp pluggandet till sista stund!
 • Njut av att ha Langer som föreläsare 🙂 
 • Kom ihåg att grunka dagligen :))
Linjär algebra (TATA67)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tata67/
 
 • Linjär algebra kan upplevas som väldigt svår i början och inte likna tidigare matematik man läst. Det kan därför vara bra att lägga mer tid på videos och liknande för att få en grundförståelse för vad som kursen tar upp.
 • Utöver föreläsningar och lektionspass har kursen även mentorspass med äldre studenter som läst kursen. Dessa pass kan vara de mest värdefulla tillfällena att gå på då studenterna brukar vara duktiga på att förmedla det viktigaste i kursen. De går även igenom uppgifter till duggor och tentor.
 • Linjär algebra är något ökänd för att ha en typtenta. Det är dock viktigt att vara medveten om att otroligt mycket av kursen återkommer i flervariabelanalysen, så att förstå innehållet är väldigt viktigt. Du kommer ha svårt för flervarren om du inte fattade linjär algebran.

Programmering (TDDE04)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tdde04/

 • Se till att läsa vad examinator skriver i uppgifterna, så du inte sitter och försöker komma på hur man gör något han redan berättat.
 • Be om hjälp från kurskamrater.
 • Börja i tid, blir jättestressigt annars, jobba mycket hemma, fråga frågor på labbtid

Vt

Envariabelanalys 1 (TATA41)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tata41/

 • Gå på Mattehjälpens crash course, den är superbra och är ett bra sätt att repetera på. 
 • Lär dig saker som är bra att kunna utantill tidigt, exempel standardgränsvärdern/-primitiver och definitioner av exempelvis derivata. Det är också väldigt användbart att veta hur de vanligaste funktionsgraferna ser ut
 • Börja med lektionsuppgifter innan lektionen så har du de svåraste kvar till lektionen. På så sätt kan man ligga i fas och slippa känna sig stressad plus få hjälp direkt med de uppgifter du inte kan. 
 • Lär dig hur graferna till de vanligaste funktionerna ser ut.
 • Plugga långsiktigt, mycket av det som tas upp i kursen återkommer i senare kurser.  
 • Njut av att ha Langer som föreläsare 🙂

Mekanik – Statik (TMME63)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tmme63/

 • Friläggning är den mest centrala delen av kursen så se till att lära dig det tidigt.
 • Gör rubriker på steg så att du lätt ser en tydlig struktur i hur du löser olika uppgifter.
Envariabelanalys 2 (TATA42)
Kursinfo: https://studieinfo.liu.se/kurs/tata42/
 
 • Försök inte anteckna på Janfalks slides, bättre att kolla på de i efterhand istället.
 • Det är en del grejer som underlättar att kunna utantill, såsom maclaurinutvecklingar och standardgränsvärden, så skjut inte på plugget till tenta-p.
 • Gör det inte svårare än vad det är! Ta dig igenom lektionsuppgifterna och få grundförståelsen så löser du det! Våga fråga dumma frågor!