Ht

TATA69 Flervariabelanalys

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tata69/ht-2020


 • Försök att ignorera alla rykten om hur svår kursen är. Den är absolut inte lätt, men inte heller omöjligt. Ryktet orsakar lika många underkända tentor som kursens svårighetsgrad. 
 • Utnyttja kurshemsidan http://courses.mai.liu.se/GU/TATA69/M/ , den är jättebra! Lektionsplaneringen innehåller mycket bra information och är som utökade föreläsningsanteckningar. Kolla runt lite på hemsidan, där finns många bra länkar. 
 • Repetera all tidigare matte, särskilt linalgen och envarre 1, stora delar av kursen bygger på dessa och utan tillräckliga förkunskaper blir allting mycket svårare. 
 • Lär dig ekvationerna för standardytorna (kon, paraboloid, cylinderna) så fort som möjligt, det gör exempelvis trippelintegralerna mycket lättare. Många bra bilder finns på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Quadric , och några av dem i boken på sidan 26-27. 
 • Visualisera 3D-ytorna. Använd Wolfram Alpha eller Google (sök på t ex 2x^2+3y^2).
 • Försök att lära dig att förstå hur integrationsområdena för trippelintegralerna ser ut. Det är jättesvårt i början, men det går att få hjälp av lektionsläraren. Uppgifterna går att lösa utan att veta hur området ser ut, men det är mycket lättare att felsöka och om man vet det och ofta kan man välja ett enklare angreppssätt som ger enklare uträkningar. 
 • Var noggrann på tentan och läs Hans Lundmarks tips och rättningshänvisningar noga. Han är lite petigare än många andra examinatorer och även små fel kan ge poängavdrag. Det är väldigt bra att kontrollera rimligheten i svaren, både för att hitta fel och för att det oftast blir noll poäng på uppgiften om svaret är fel och det hade kunnat upptäckas med en enkel kontroll. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela maskin. 

TMKA05 – Konstruktionsmetodik

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmka05/ht-2017

 • Ni är i en stor grupp. Se till att minst ha veckovisa avstämningar med alla delgrupper för att se till att alla är i fas och att ni arbetar mot samma mål.
 • Delgrupperna bygger kanske olika delar av Legosorteringssystemet. Då är det ortroligt viktigt att delarna passar ihop med varandra, annars blir det väldigt mycket finjustering i slutet.
 • Skriv ett eget GANTT-schema i gruppen!
 • Ta tillfället att arbeta med nya personer, man lär sig mycket av det!

TMME13 – Dynamik

 • Inlämningsuppgifterna ger ofta en bättre förståelse för innehållet och en extra poäng på tentan.
 • Lär dig att frilägga och sätta ut krafter ordentligt, det är ofta det som är det svåraste. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela DPU. 

TKMJ24 – Miljöteknik

 

Kursinfo

Tentastatistik (välj TEN1)

 • Välj ett ämne till projektarbetet som ni verkligen är intresserade av, ni kommer lägga en del tid på det
 • Boken är inte nödvändig men många gillar den. Den är relativt koncentrerad och brukar inte kosta så mycket. 
 • Flera i min klass tentade av denna kurs i förväg genom att läsa genom hela boken. De fick bra betyg.

Termodynamik (TMMV04)
Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmmv04/ht-2018

 • Var inte rädd om du inte fattar någonting i början! Det är inte många som gör det.  Fråga så mycket det går och be läraren vara övertydlig.
 • Använd post-it färglappar i formelsamlingen för att markera viktiga formler.
 • 1:a huvudsatsen är grunden i hela kursen så lägg tid på att förstå den och hur man använder den.
 • På tentan handlar alla uppgifter om olika cykler så se till att förstå de olika graferna över cykler samt alla beteckningar för olika storheter.
 • Gå på alla lektioner. Lektionsgeneomgångarna är guld för att förstå hur man ska lösa räkneuppgifterna! Försök inte göra exakt alla tal på varje lektion, bättre att få förståelse och hänga med i planeringen.
 • Se till att komma igång med projektet tidigt, mätningarna tar lite tid och det händer att man gör fel och behöver göra ytterligare en mätning mer än man tänkt sig.

 

Vt

TAMS11 – Sannolikhetslära och statistik

Gamla tentor

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tams11/vt-2018

 

 • Xiangfeng har en sjuk sense of humour.
 • Boken innehåller alla uppgifter för kursen. Dessa finns dock på civ. Guiden.
 • Boken behövs framöver inte utan man använder sig av PDF:er

TMKT97 – Produktergonomi

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmkt97/vt-2018

 

 

 • Strukturera upp arbetet i ett Gantt-schema. Trots att arbetet är väl uppstyrt av examinator så är det skönt att ha något mer att falla tillbaka mot när man inte vet vad man ska göra.

TMKT59 – Datorn som designverktyg

Kursinfo:

 

 TMHL22 Hållfasthetslära 

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmhl22/ht-2018

 

 • Gå på alla lektioner, även om du inte skulle lyckas lösa några uppgifter får du en genomgång av en uppgift av lektionshandledaren.
 • Att snitta och frilägga från statiken är centralt i kursen så det kan vara bra att repetera det inför kursen ifall du känner att det är svårt.
 • Boken får man ha med sig på tentan, utöver detta används den inte speciellt mycket, alla uppgifter ges i ett separat pdf dokument. Det är dock samma bok i Hållf 2:an som man läser hösten tredje året.
 Industriell ekonomi (TEAE04)

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/teae04/vt-2018

 • Kom igång med projektarbetet tidigt, det är mycket att göra och skönt att slippa tänka på när tenta-p närmar sig. Se gärna till att hamna i en bra grupp, ni kommer jobba mycket tillsammans. 
 • Kunskaper om formler och annat i excel är bra inför datorlabbarna. Om du vill kan du gå t ex Börsgruppens excelkurser. 
 • Det kan vara smidigt att vara i samma grupp i den här kursen som i miljökemin för att lättare kunna hitta tider då alla kan ses. 
 • Gör projektarbetet och labbarna men glöm inte att hinna plugga också, det är tentan som avgör betyget!