Ht1

Grunken (TATBO1)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/tatb01/ht-2020

 • Om du av någon anledning läser det här innan nolle-p har börjat: se till att räkna under sommaren. Repetera gymnasiematten och gå gärna en sommarmattekurs hos något universitet. Varje timme du lägger under sommaren kommer du få tillbaka under nolle-p, vilket gör att du får mer tid att sova och vara med på alla roliga aktiviteter. 
 • Utnyttja den tid som ges med phaddrar och lärare under nolle-p. 
 • Lär dig hur olika funktionsgrafer ser ut, det underlättar på duggorna. Samma sak mer formler och samband, börja träna på dessa tidigt så att de verkligen sitter. 
 • Försök att ligga i fas med planeringen, det blir mycket lättare då. Klyschigt men sant.
 • Anteckna det föreläsaren går igenom på tavlan men också det hen säger om det verkar viktigt. Tips är att ha med en eller flera färgglada pennor för att ringa in viktiga formler för att lättare hitta i anteckningarna senare.
 • Inlämningsuppgifterna ger ofta bättre förståelse för det som undervisas och är ett jättebra tillfälle att få hjälp med att hitta fel som drar ner poängen på duggorna.
 • Bli inte för nedstämd om du inte klarar inlämningsuppgifterna och duggorna. Grunken är trots namnet verkligen inte en lätt kurs, och de allra flesta behöver kämpa för att klara den. 
 • Att göra gamla duggor hjälper många, men se till att göra lektionsuppgifterna också! De täcker hela kursinnehållet, duggorna är mer stickprov. 
 • Mattehjälpen (som drivs av LinTek) brukar anordna crash courses innan duggorna, som är sammanfattande föreläsningar med mycket exempel. De brukar vara bra och ger gratis repetition, så utnyttja gärna dem! Kom i god tid, de brukar vara populära. 
 • Försök att plugga smart och tänka långsiktigt. Mycket av det som tas upp i Grunken återkommer i senare mattekurser, och då förutsätts det att du kan det (det är en väldigt tråkig anledning att tappa tentapoäng i t ex envarren). Ännu en anledning att inte skjuta upp pluggandet till sista stund!
 • Njut av att ha Langer som föreläsare 🙂 
Linjär algebra (TATA67)
Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tata67/ht-2020
 • Linjär algebra kan upplevas som väldigt svår i början och inte likna tidigare matematik man läst. Det kan därför vara bra att lägga mer tid på videos och liknande för att få en grundförståelse för vad som kursen tar upp.
 • Utöver föreläsningar och lektionspass har kursen även mentorspass med äldre studenter som läst kursen. Dessa pass kan vara de mest värdefulla tillfällena att gå på då studenterna brukar vara duktiga på att förmedla det viktigaste i kursen. De går även igenom uppgifter till duggor och tentor.
 • Linjär algebra är något ökänd för att ha en typtenta. Det är dock viktigt att vara medveten om att otroligt mycket av kursen återkommer i flervariabelanalysen, så att förstå innehållet är väldigt viktigt. Du kommer ha svårt för flervarren om du inte fattade linjär algebran.

Uthålliga energisystem (TMES24)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/tmes24/ht-2020

 • Det är många olika föreläsare under kursen, kom ihåg att alla har sin egen “stil” och att de undervisar på olika sätt. 
 • Ta vara på studiebesöket på Tekniska verken och ställ frågor!
 • Försök att läsa igenom materialet inför seminarierna i tid, det är ganska mycket och inte jättekul att sitta natten innan. 

Programmering (TDDE04)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/tdde04/ht-2020

 • Försök hänga med i labbarna, det är värt betygshöjningen.
 • Bli inte orolig om det är svårt i början, det är många som tycker det och det brukar lossna efter ett tag. 
 • Duggan är ett bra tillfälle att träna inför tentan, det är bättre att upptäcka misstag där. 
 • Skaffa Thinlink så att du kan jobba från din egen dator om du tror att du kommer vilja göra det. 
 • Skissa problemen på papper om du kör fast, det hjälper ofta. Skissa gärna ett grovt aktivitetsschema med pseudokod, typ Läs in två tal → addera talen → skriv ut resultatet. 
 • Det är inte nödvändigt att göra labbarna tillsammans med en labbpartner, de flesta gör det men inte alla. Att köra själv gör att man verkligen tvingas lära sig allt, vilket är guld värt på tentan, och att man kan programmera när som helst (behöver inte ta hänsyn till partnerns schema). Samtidigt är det kanske svårare när man köra fast. 
 • Ett tips till vektorlabben i MatLab är att läsa om rymdpolära koordinater. De är också bra att lära sig för att de kommer tillbaka i flervarren. 
 • Se till att skriva koden strukturerat, använd bra och tydliga namn på variabler och försök skriva koden så kortfattat som möjligt med hjälp av loopar och liknande. Det gör det mycket lättare att felsöka. 
 • Tänk alltid på alla möjliga fall, till exempel värdet på en variabel i indatan, och att programmet ska kunna hantera dem. 
 • Använd underprogram, funktioner och metoder effektivt, det gör att det går fortare, blir mindre kod och är otroligt mycket lättare att felsöka. 
 • Spara ofta. 
 • MatLab är användbart i många andra kurser, det är värt att ha koll på. 
 • Gör labbarna ordentligt och se till att verkligen förstå vad du gör, det gör det mycket lättare att klara tentan. 
 • Försök att lära dig så mycket som möjligt utantill, lita inte alltför mycket på (den tillåtna) fusklappen till tentan. 
 • Se till att du har stenkoll på hur man öppnar programmet, sparar och allt annat sånt så att du slipper lägga onödig tid på det på tentan.
Miljöteknik (TKMJ24)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/tkmj24/ht-2020
 
 • Välj ett ämne till projektarbetet som ni verkligen är intresserade av, ni kommer lägga en del tid på det
 • Boken är inte nödvändig men många gillar den. Den är relativt koncentrerad och brukar inte kosta så mycket. 
 • Flera i min klass (DPU) tentade av denna kurs i förväg genom att läsa genom hela boken. De fick bra betyg.
 
 
 

Vt

Envariabelanalys 1 (TATA41)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/tata41/ht-2020

 • Gå på Mattehjälpens crash course, den är superbra och är ett bra sätt att repetera på. 
 • Lär dig saker som är bra att kunna utantill tidigt, exempel standardgränsvärdern/-primitiver och definitioner av exempelvis derivata. Det är också väldigt användbart att veta hur de vanligaste funktionsgraferna ser ut
 • Börja med lektionsuppgifter innan lektionen så har du de svåraste kvar till lektionen. På så sätt kan man ligga i fas och slippa känna sig stressad plus få hjälp direkt med de uppgifter du inte kan.
 • Lär dig hur graferna till de vanligaste funktionerna ser ut.
 • Plugga långsiktigt, mycket av det som tas upp i kursen återkommer i senare kurser.  
 • Njut av att ha Langer som föreläsare 🙂

Industriell ekonomi (TEAE01)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/teae01/ht-2020

 • Kom igång med projektarbetet tidigt, det är mycket att göra och skönt att slippa tänka på när tenta-p närmar sig. Se gärna till att hamna i en bra grupp, ni kommer jobba mycket tillsammans. 
 • Kunskaper om formler och annat i excel är bra inför datorlabbarna. Om du vill kan du gå t ex Börsgruppens excelkurser. 
 • Det kan vara smidigt att vara i samma grupp i den här kursen som i miljökemin för att lättare kunna hitta tider då alla kan ses. 
 • Gör projektarbetet och labbarna men glöm inte att hinna plugga också, det är tentan som avgör betyget!

Miljökemi (TRTE16)
Kursinfohttps://liu.se/studieinfo/kurs/trte16/vt-2020

 • Bli inte rädd om allt verkar svårt på föreläsningarna, det är ett komplext ämne men tentan brukar bli lättare. 
 • Kom igång med projektarbetet tidigt, det är mycket att göra och skönt att slippa tänka på när tenta-p närmar sig. Se gärna till att hamna i en bra grupp, ni kommer jobba mycket tillsammans. 
 • Det kan vara smidigt att vara i samma grupp i den här kursen som i ekonomin för att lättare kunna hitta tider då alla kan ses. 
 • Gör projektarbetet och labbarna men glöm inte att hinna plugga också, det är tentan som avgör betyget!
Envariabelanalys 2 (TATA42)
Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tata42/vt-2020 
 • Försök inte anteckna på Janfalks slides, bättre att kolla på de i efterhand istället.
 • Det är en del grejer som underlättar att kunna utantill, såsom maclaurinutvecklingar och standardgränsvärden, så skjut inte på plugget till tenta-p.