Ht

TATA69 Flervariabelanalys

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tata69/ht-2020

 • Försök att ignorera alla rykten om hur svår kursen är. Den är absolut inte lätt, men inte heller omöjligt. Ryktet orsakar lika många underkända tentor som kursens svårighetsgrad. 
 • Utnyttja kurshemsidan http://courses.mai.liu.se/GU/TATA69/M/ , den är jättebra! Lektionsplaneringen innehåller mycket bra information och är som utökade föreläsningsanteckningar. Kolla runt lite på hemsidan, där finns många bra länkar. 
 • Repetera all tidigare matte, särskilt linalgen och envarre 1, stora delar av kursen bygger på dessa och utan tillräckliga förkunskaper blir allting mycket svårare. 
 • Lär dig ekvationerna för standardytorna (kon, paraboloid, cylinderna) så fort som möjligt, det gör exempelvis trippelintegralerna mycket lättare. Många bra bilder finns på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Quadric , och några av dem i boken på sidan 26-27. 
 • Visualisera 3D-ytorna. Använd Wolfram Alpha eller Google (sök på t ex 2x^2+3y^2).
 • Försök att lära dig att förstå hur integrationsområdena för trippelintegralerna ser ut. Det är jättesvårt i början, men det går att få hjälp av lektionsläraren. Uppgifterna går att lösa utan att veta hur området ser ut, men det är mycket lättare att felsöka och om man vet det och ofta kan man välja ett enklare angreppssätt som ger enklare uträkningar. 
 • Var noggrann på tentan och läs Hans Lundmarks tips och rättningshänvisningar noga. Han är lite petigare än många andra examinatorer och även små fel kan ge poängavdrag. Det är väldigt bra att kontrollera rimligheten i svaren, både för att hitta fel och för att det oftast blir noll poäng på uppgiften om svaret är fel och det hade kunnat upptäckas med en enkel kontroll. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela maskin. 

 CAD

Kursinfo:

 • Examinatorn Peter Hallberg har även skrivit böckerna, så kolla med honom om du undrar något om dem!
 • Om du aldrig har jobbat med ett CAD program innan, få inte panik i början om det känns som om du inte förstår någonting. Det är helt normalt och alla i har varit i samma situation i det här ämnet och till slut lärt sig programmet.
 • Utnyttja filmerna, det sparar väldigt mycket tid. 
 • Även om det känns överpedagogiskt finns det en poäng att göra alla övningsuppgifter, mycket av det är väldigt användbart senare. 
 • Förstå hur Creo använder referenser, det sparar väldigt mycket onödigt arbete. Använd symmetrier så ofta du kan när du modellerar hålslaget och kastmaskinen. 
 • Välj alltid arbetsmapp och SPARA OFTA. 
 • Byt granskare om den ligger efter dig, den givna granskaren är bara ett förslag. 
 • Projektarbetet går att göra mer eller mindre satsigt, se till att hamna en grupp som har ungefär samma ambitioner som du. Det går inte att få mer än G på hela kursen, men projektet blir roligare om man kör på en egen idé istället för den i boken. 

Ingenjören och CAD-verktyget (Kastmaskinen):

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmkt94/ht-2019

 • Se till att parametrisera alla variabler som ska ändras i olika skjutinställningar, det gör det oerhört mycket lättare att göra skjutdatatabellen. 
 • Gör klart PRA1-C till första granskningstillfället, annars hinner gruppen förmodligen inte få sina delar till tävlingen. 
 • Gör skjutdatatabellen först och provskjut sen, den kommer ändå behöva justeras efter verkligheten. 
 • Sträva efter att få kastmaskinen att stå stilla under avfyrningen (nollkraft i Creo), men inte till vilket pris som helst. Den kommer förmodligen hoppa lite ändå i verkligheten, det är bara att kompensera för det när ni provskjuter och justerar modellen. 
 • Sitt i schemalagda salar om möjligt, labassistenterna prioriterar dem. 
 • Håll koll på Lisam, mycket information publiceras där. 
 • Var med på tävlingen om du har möjlighet! Typiskt kul. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela EMM. Om det blir för mycket under första perioden går det att skjuta upp uppgifterna, men se då till att ha gjort dem innan andra perioden för att inte hamna efter.

Strömningslära

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmmv11/ht-2019

 • Använd formelsamlingen under lektionerna, så att du lär dig hitta i den. 
 • Utnyttja Mollierdiagrammen på avsnittet om fuktig luft, antingen för att lösa uppgiften eller kontrollera en annan lösning. 
 • Labbarna brukar göra att en del av kursen faller på plats. 
 • Det kan vara bra att vara snabb när labbanmälan öppnar, de bra tiderna kan försvinna fort. 
 • Glöm inte att repetera teorin, den kommer också på tentan. 
 TEAE05 Resursteori
 
 
 • Läs boken om mikroekonomi om du tycker det är svårt att hänga med, föreläsningarna bygger väldigt mycket på den och den är skriven på ett koncentrerat och förklarande sätt. 
 • Oroa dig inte om lektionsuppgifterna är svåra i början, det kan ta ett tag att komma in sättet att tänka. 
 • Om du tycker det är jobbigt att gå på lektionerna, försök göra det ändå. De flesta andra har förmodligen liknande problem med uppgifterna och det är ingen som dömer dig om du skriver något fel. Det kan vara väldigt utvecklande!

TMEL08 – Eltekniska system

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmel08/ht-2020

 • Gällande el-komponenterna som tas upp i kursen så introduceras dessa ibland hastigt. Utnyttja ex. YouTube för att få en bättre bild av vad varje komponent gör! 
 • På Kollin finns kursen gratis (TMEL08) och där kan man göra tentauppgifter kategoriserade efter områda, en riktig räddare i nöden under tentaP!
 • Gör ett eget fuskpapper till tentan, det lär man sig väldigt mycket på, men börja i tid för det tar längre tid än vad man tror!

Vt

Mekanik (TMME62)
 
 
 • Lektionsuppgifterna är väldigt bra och är representativa för det som kommer på tentan sen. Lägg fokus på dem.
 • Lär dig att frilägga och sätta ut krafter ordentligt, det är ofta det som är det svåraste. 
 • Tentan är alltid uppbyggd på samma sätt: en uppgift om härledningar och geometriskt-/masscentrum, en om krafter och moment, en om kinematik, en om stötar och impuls och en om svängningar. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela EMM. 
 
Miljömanagement (TKMJ15)
 
 • Köp boken, det är värt med tankte på att kursen är så bred och det kan va lite svårt att få grepp om allt bara genom föreläsningarna och projektet
 • Börja projektet i tid och se till att alla i gruppen har samma ambitionsnivå när det gäller betyget, eftersom det kan ge poäng till tentan
 • Tips om projektet: Välj ett företag som ni vet arbetar med miljöfrågor, det gör det mycket lättare och Ammenberg blir gladare 🙂
 • Det är mycket fakta att ta in så börja tentaplugga i tid. Det kommer gå bra <3