HT

TATA69 Flervariabelanalys

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tata69/ht-2020

 • Försök att ignorera alla rykten om hur svår kursen är. Den är absolut inte lätt, men inte heller omöjligt. Ryktet orsakar lika många underkända tentor som kursens svårighetsgrad. 
 • Utnyttja kurshemsidan http://courses.mai.liu.se/GU/TATA69/M/ , den är jättebra! Lektionsplaneringen innehåller mycket bra information och är som utökade föreläsningsanteckningar. Kolla runt lite på hemsidan, där finns många bra länkar. 
 • Repetera all tidigare matte, särskilt linalgen och envarre 1, stora delar av kursen bygger på dessa och utan tillräckliga förkunskaper blir allting mycket svårare. 
 • Lär dig ekvationerna för standardytorna (kon, paraboloid, cylinderna) så fort som möjligt, det gör exempelvis trippelintegralerna mycket lättare. Många bra bilder finns på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Quadric , och några av dem i boken på sidan 26-27. 
 • Visualisera 3D-ytorna. Använd Wolfram Alpha eller Google (sök på t ex 2x^2+3y^2).
 • Försök att lära dig att förstå hur integrationsområdena för trippelintegralerna ser ut. Det är jättesvårt i början, men det går att få hjälp av lektionsläraren. Uppgifterna går att lösa utan att veta hur området ser ut, men det är mycket lättare att felsöka och om man vet det och ofta kan man välja ett enklare angreppssätt som ger enklare uträkningar. 
 • Var noggrann på tentan och läs Hans Lundmarks tips och rättningshänvisningar noga. Han är lite petigare än många andra examinatorer och även små fel kan ge poängavdrag. Det är väldigt bra att kontrollera rimligheten i svaren, både för att hitta fel och för att det oftast blir noll poäng på uppgiften om svaret är fel och det hade kunnat upptäckas med en enkel kontroll. 
 • Kämpa, kursen går under en av de tyngsta perioderna under hela maskin. 

TMHL22 Hållfasthetslära 

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmhl22/ht-2018

 • Gå på alla lektioner, även om du inte skulle lyckas lösa några uppgifter får du en genomgång av en uppgift av lektionshandledaren.
 • Att snitta och frilägga från statiken är centralt i kursen så det kan vara bra att repetera det inför kursen ifall du känner att det är svårt.
 • Boken får man ha med sig på tentan, utöver detta används den inte speciellt mycket, alla uppgifter ges i ett separat pdf dokument. Det är dock samma bok i Hållf 2:an som man läser hösten tredje året.

TMPS34 Tillverkningsteknik 

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmps34/ht-2018

 

 • Gå på lektionsföreläsningarna, de är mycket bra och innehåller mycket av de formler och tillvägagångssätt som kommer på tentan och i projektarbetet.
 • Använd youtube för att titta på olika bearbetningsmetoder (det är kul!), finns mycket om man använder engelska sökord.
 • Ställ mycket frågor på handledningspassen för projektarbetet, det kan vara svårt att förstå vad man ska göra själv.
 • Projektet är ganska stor del av kursen och tar därmed mycket tid, så börja tidigt och använd olika hjälpmedel som att välja verktyg med “Sandviks Coromant”. Fråga faddrar om ni kan få kolla på deras projektarbeten också.
 • Det finns många bra flash cards på Quizlet som gamla studenter gjort med svar på många teorifrågor som kommer på tentan.
 • Boken kan vara bra att använda för att plugga inför tentan, utöver detta används den inte under kursen.

 TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmmv11/

 

 • Använd formelsamlingen under lektionerna, så att du lär dig hitta i den. 
 • Utnyttja Mollierdiagrammen på avsnittet om fuktig luft, antingen för att lösa uppgiften eller kontrollera en annan lösning. 
 • Labbarna brukar göra att en del av kursen faller på plats. 
 • Det kan vara bra att vara snabb när labbanmälan öppnar, de bra tiderna brukar försvinna fort. 
 • Boken finns i många upplagor och i denna kurs spelar upplagan ingen större roll. Boken används inte jättemycket.  
 

TMME28 Mekanik Dynamik

Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmme28/ht-2018

 • Boken kan användas som ett komplement till föreläsningarna, uppgifter fås via en pdf på Lisam.
 • Fokusera på att göra lektionsuppgifter, de är liknande tentauppgifterna och ger bra förståelse. 
 • Man får bra förståelse av att göra de frivilliga inlämningsuppgifterna. Mycket återkommer även på tentorna så det är inte bortkastad tid.
 • När du tentapluggar, testa och gör alla typer av uppgifter och kolla lösningsförslagen. De flesta personer försöker endast lösa partikeluppgiften och en uppgift till, men de två sista uppgifterna på tentan är (enligt mig) de lättaste uppgifterna. Strunta inte i dem bara för att det är de två sista uppgifterna på tentan. 
 • Om du behöver hjälp med en uppgifr när du tentapluggar kan du gå till Stefans kontor (om Stefan Lindström fortfarande håller i kursen när du läser det här). Han brukar ställa upp på att hjälpa studenter under tenta-p och är väldigt duktig på att förklara.

   

   

   

   

   

  VT

  TAMS11 – Sannolikhetslära och statistik

  Gamla tentor

  Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tams11/vt-2018

   

  • Xiangfeng har en sjuk sense of humour.
  • Boken innehåller alla uppgifter för kursen. Dessa finns dock på civ. Guiden.
  • Boken behövs framöver inte utan man använder sig av PDF:er
  TMKM12 – Konstruktionsmaterial

  Kursinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tmkm12/vt-2017

  Gamla tentor finns på Lisam

   

  • Boken är helt central för kursen, alla uppgifter finns i boken och den behövs för att svara på frågorna. Den går dock att hitta på pdf.

   

  TMKA02 – Konstruktionsmetodik och produktutveckling

   

  Kursinfo

   

   

  • Ingen bok i denna kurs

   

  TMHL63 – Introduktion till beräkningsmekanik

   

  Kursinfo

   

   

  • Man får ha med boken på tentan. Uppgifter under kursen ges dock på Lisam, boken innehåller endast bevis.
   

  TKMJ24 – Miljöteknik

   

  Kursinfo

  Tentastatistik (välj TEN1)

   

  • Välj ett ämne till projektarbetet som ni verkligen är intresserade av, ni kommer lägga en del tid på det
  • Boken är inte nödvändig men många gillar den. Den är relativt koncentrerad och brukar inte kosta så mycket. 
  • Flera i min klass tentade av denna kurs i förväg genom att läsa genom hela boken. De fick bra betyg.