Ht

TMKT39 – Maskinelement
 
 
  • Inlämningsuppgifterna är jättebra för förståelsen och det blir som att man undermedvetet tentapluggar redan i väldigt god tid. Gör dessa! Det är också bra tillfällen att vänja sig vid att använda excel och/eller matlab (som kommer vara tillåtna att användas även på tentan). Jag skulle också rekommendera att använda excel/matlab även till lektionsuppgifterna för att få in vanan redan innan det är dags att tentaplugga. 
 
TSRT19 – Reglerteknik
 
 
  • Föreläsningsquizen är frivilliga men faktiskt givande! Det är ett bra och ganska snabbt sätt att repetera vad som gåtts igenom. Kursboken får användas på tentan (man får dessutom ha egna anteckningar i boken) och därför är det smart att snabbt försöka bekanta sig med den. Både lektionsuppgifter och labbförberedelser är relevanta för tentan, så om man lägger lite extra tid på dessa kommer man tacka sig själv under tentaP!

Vt