Festerier & Phadderier

Festerier anordnar fester och andra festliga tillställningar för studenter på campus. Nedan följer en lista över festerierna i bokstavsordning.

Festerier Linköping:

 • Bi6 – Sektionen för teknisk biologi
 • CM (Clubmästeriet)* – Sektionen för industriell ekonomi
 • D-group – Datateknologsektionen
 • ELIN Players* – ELIN (Ekonomföreningen vid Linköpings universitet)
 • FBI* – Politisk kandidat
 • FM (Festmaskineriet) – Maskinteknologsektionen
 • FylleCellen- Medicinsk biologi (MedBi)
 • Jur-6*- Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings Universitet
 • KrogVet- Sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet
 • LÄX (Läxmästeriet) – Lärarsektionen
 • MedSex – Medicinska Föreningens festeri
 • Oralspex – Logopedsektionen
 • PC (PartyCommite) – ESNs Festeri
 • PiLS (Personalvetarna i Linköpings sexmästeri) – PULS (Personalvetarutbildningen i Linköping Sektion)
 • PsyKo (Psykologprogrammets KalasOrganisation)- Stimulis psykologprogramet
 • Reflex – Fysioterapeutsektionen
 • SCB (StaLins Centrala bärseri)*- Statistik och dataanalysprogrammet
 • SkValp – SeKeL (Sektionen för Kultur i Linköping)
 • SlöHM (Slöjd- och hantverksmästeriet)* – Sektionen för Slöjd, Hantverk och Formgivning
 • SM (Saksmästeriet)* – Sektionen för Systemvetenskapliga programmet
 • SPan* – Samhällsplanerarprogrammet
 • SSkål – Sjuksköterskesektionens festeri Linköping
 • VI-Ling – Lingsektionen (högskoleingengörer)
 • Y6 – Y-sektionen (Teknisk fysik och elektroteknik)
 • 4V (4-Verkeriet) -MatNat-sektionen (Matematisk- Naturvetenskapliga sektionen)

Festerier i Norrköping

 • Escort – festeri Flygtrafik och logistik samt Samhällets logistik Norrköping
 • Feste-N – högskoleingenjör i Byggnadsteknik
 • LärSex* – Lärarprogrammet SexMästeri Norrköping
 • MAX Phesteri* – Miljövetarprogrammets phesteri
 • SKAndal – Samhälls- och kulturanalys Norrköping
 • SoCeR – socionomprogrammets festeri Norrköping
 • SSKadat – Sjuksköterskesektionens festeri Norrköping.
 • Tryckbar – Kandidatprogram Grafisk design och kommunikation
 • 3Cant – Civilingenjörernas festeri i Norrköping

*betyder att det är ett mästeri eller sexmästeri

Ordlista:

Mästeri = festeri+ fadderi

Sexmästeri = festeri

Phadderi- ansvarar för sektionen mottagning och allt som händer då (aka nolle-p)