Föreningar

Som student på maskinsektionen finns det massvis med utskott, bifirmor och föreningar du kan engagera dig i. Det är ofta väldigt roligt och givande, och få ångrar ett engagemang. De flesta föreningar och annat byts ut varje år, oftast i precis innan eller efter sommaren.

Sektionsutskott

Det finns totalt 14 utskott, en lista över alla och kort info hittar du här. Ansökningsperioden till dessa sker dels på slutet av vårperioden och dels strax efter nolle-p under några veckor i september.

Bifirmor

Det finns tre stycken bifirmor på maskinsektionen – EMMA, FM och MPiRE. Dessa kan man söka under olika perioder under året och väljs ut av en grupp som heter valberedningen. Efter att valberedningen valt ut kandidater röstar alla medlemmar som går på sektionsmötena igenom kandidaterna, och eventuellt kan någon motkandidera mot en post. Läs mer om de olika bifirmorna här.

Styret

Styret är ansvarig för all verksamhet på sektionen och varje person är även med i något av utskotten eller bifirmorna. Styrets medlemmar väljs ut på samma sätt som för bifirmorna. Läs mer om styret här.

Föreningar

Det finns mängder med fristående föreningar som inte har någon koppling till en sektion. Exempel på detta är Ingenjörer utan gränser, Navitas, Börsgruppen, Forte, LiTHe Blås med flera. Andra sätt att engagera sig kan även vara att jobba på Flamman, Kollektiveriet (KK), i Baljan, VilleValla mfl. En lista över de flesta föreningar på LiU hittar du här.

Arbetsmarknadsdagar

Mässor som hålls för att studenter ska kunna träffa företag där du som student kan vara med och arrangera mässan. Msektionens egen mässa heter M-YRAN, den kan du läsa mer om här.

LinTek

LinTek står för Linköpings teknologers studentkår och representerar alla studenter som pluggar till civil- och högskoleingjör. Du kan engagera dig genom att exempelvis gå med i FuM (kårfullmäktige), som består av 27 medlemmar som är med och bestämmer vad LinTek ska tycka och göra. Läs mer här.