Freemover

Vad innebär det att “freemove”?

Det finns möjlighet att inte åka via skolan utan istället “freemove”. Detta kan göras via företag som hjälper den sökande studenten med det administrativa och vissa företag har ett antal platser på skolor som de samarbetar med. Information om företaget Blueberry (och andra företag som Kilroy, EF) går att få på M-intU:s lunchföreläsning som brukar hållas i November, håll utkik på facebook. Det är inte heller omöjligt att sköta allt själv om det till exempel inte finns ett företag som erbjuder en skola studenten är intresserad av. Då är tipset att kontakta skolan direkt.

Oftast är hjälpen från företagen gratis (som hos Blueberry), dock kommer man som freemover stå för terminsavgifterna som denna inte hade stått för ifall studenten åkt via skolan. Kolla Blueberry:s hemsida.

Det är gratis hjälp eftersom när du betalar din kursavgift direkt till skolan får Blueberry en andel av summan av skolan. 

Viktiga datum:

Oftast går processen som freemover lite snabbare än när man söker via skolan och deadlines ligger inte lika tidigt. Det är studenten själv som får se vilka deadlines som företaget har eller den önskade skolan har.

Innan ansökningsperioden:

Som freemover är det extra viktigt att kolla vilka kurser som erbjuds på önskade skolan så att dessa kan godkännas och räknas in i examen vid hemkomst.

Behörighet:

Kraven på att freemove är inte lika strikta som när man åker via skolan. Till exempel finns det sällan krav på ett genomsnittsbetyg.

Kostnader:

Studenten står för terminsavgifterna som finns på den önskade skolan. Det finns dock möjlighet att ta utökat CSN. Ett tips är att söka stipendier inför utlandsåret/terminen.

När kan jag söka?

Det vanliga för studenter på maskinteknologsektionen är att ansöka under sitt tredje år och åka en eller två terminer i sitt fjärde år på LiTH.

Språkkunskaper

Till vissa universitet krävs det speciella språkkunskaper och den sökande kan då behöva göra språktest som TOEFL eller IELTS. Om universitetet har speciella språkkrav kan du hitta detta i sökportalen under informationsprofilen.