Partneruniversitet

Nedan kan du hitta kartor med destinationer där maskin-, DPU-, och EMM-elever kunde åka till året 20/21. Notera att dessa kan komma att ändras under kommande år.

Maskinteknik

EMM

DPU