MANUALEN

Manualen är resultatet av ett projekt som drivits av InfU (informationsutskottet) i syfte att digitalisera den manual som tidigare funnits i fysisk form och göra den tillgänglig för alla. Här är tanken att du kan hitta (nästan) allt du kan tänkas behöva i studentlivet.

Hoppas Manualen hjälper dig under din tid på maskin!