Utbildningsbevakning

Gyllene Skiftnyckeln

Nu är det dags att utse årets vinnare av Gyllene Skiftnyckeln!

Gyllene Skiftnyckeln är Maskinteknologsektionens vandringspris för bästa pedagog och vinnaren blir även nominerad till LinTeks pris Gyllene Moroten. Har du en lärare, lektionsassistent eller föreläsare som har det där lilla extra? Som får dig att se fram emot ännu ett Zoom-möte? Nominera! Nomineringsformuläret är öppet 25/1 – 14/2 och är ett samarbete med LinTek.
HÄR hittar du formuläret: 

Formuläret är nu stängt! Vinnaren kommer att avslöjas på vårmötet, ses där!

The Golden Wrench

Now it’s time to decide this year’s winner of the Golden Wrench!

The Golden Wrench is the Association’s prize for best teaching skills and the winner also is nominated for LinTek’s prize, the Golden Carrot. Do you have a teacher, lecturer or examinator who always walk the extra mile? Who make you look forward to yet another Zoom-session? Nominate! The nomination form is open 25/1 – 14/2 and is a collaboration with LinTek. 
HERE you can find the form:

The form is now closed! The winner will be announced on the Spring meeting, see you there!

 

Överlevnadsguide för distansundervisning

Tragglar du fortfarande med att få ihop den bästa rutinen för hemmaplugg?
Tack vare engagemanget på höstens tentafrukost har vi en hel bank av era bästa tips och idéer på hur man överlever distansläget. Ta en kik! 

 • Stäng av mobilen och lägg den långt långt bort!
 • Plugga inte i pyjamas utan klä på dig kläder som om du skulle gå till skolan. 
 • Gör en schema för dagen med det du känner för! Då blir allt mycket roligare. 
 • Bestäm en studieplats där du inte får göra annat än plugga. Håll det rent och ordning runt studieplatsen så att du inte blir distraherad och känner att du måste städa.
 • Håll uppe rutiner att plugga 8 -17 som om du var i skolan, med lunch exakt 12:00 så att du inte såsar omkring utan kommer igång tidigt. 
 • Ta regelbundna pauser! Sätt en timer på 45 min och ta en 10 min paus när larmet ringer, då fokuserar man intensivt under 45 minuter eftersom man vet att man kan chilla i 10 efter. 
 • Se till att få miljöombyte i pauserna! Ta en snabb promenad och spendera tid i naturen. 
 • Ha ett zoom-möte med några pluggvänner så att ni kan motivera varandra!
 • Logga pluggtiden! Skriv ner hur många minuter du pluggade aktivt efter varje studiepass. Eller använd valfri app/webbsida! Då kan du se hur mycket du faktiskt pluggat i slutet av dagen.

Och sist men inte minst en oslagbar pluggkombo: 

 • Massvis med godis och kaffe  

Survival guide to distance studies

Are you still struggling to get the best routine for home studies? Thanks to the commitment to the exam-breakfast last autumn, we’ve got a full bank of your best tips and tricks to survive the distance mode. Have a look! 

 • Turn off your phone and put it far far away!
 • Don’t study in your pyjamas. Put on clothes that you’d normally wear to school.
 • Make a schedule for the day with things you feel like doing! Makes everything way more fun.
 • Create a study place where you only study. Keep it clean and tidy around you so you won’t get distracted and feel the urge to clean.
 • Keep up the routines to study 8 – 17 as if you were in school and have lunch at precisely 12 så you don’t linger but get to work early. 
 • Take regular breaks! Set a timer at 45 min and take a 10 min break when the timer goes off, then you’ll focus better for the 45 min because you know you can chill for 10 min afterwards.
 • Make sure you get a change of scenery in the breaks! Take a quick walk and spend time in nature.
 • Have a zoom meeting with some study pals so you can motivate each other!
 • Log the study time! Write down the amount of minutes you actively studied each study session. Or use an app/webpage! Then you’ll see how much you actually studied at the end of the day.

And last but not least this essential study combo: 

 • Loads of candy and coffee 

Har du en åsikt om hur din kurs har påverkats av distansläget?
Vi fortsätter såklart med våra kursutvärderingar, men om du upplever att din kurs har akuta problem som beror på distansläget kan du kontakta  Lintek direkt via enkäten nedan. Din åsikt uppskattas!
Fyll i denna enkät: https://forms.gle/mxA72jJuiJTJWTpC8 

M-UtU söker profilrepresentanter!
Profilrepresentanter är ovärderliga i arbetet för att förbättra våra masterprofiler. En profilrepresentant är masterprofilernas motsvarighet till klassrepresentant. Du är inte en del av utskottet M-UtU men kommer att samarbeta tätt med Masteransvariga. Du får ta del av övriga sektionsaktivas förmåner och även postspecifika förmåner. Din uppgift är att förbättra kurser på masternivå genom att genomföra kursutvärderingar och sedan  presentera dessa för examinatorer under examinatorsmöten.
Intresserad? Mejla stuts@maskinteknologsektionen.se med information om vilken profil och vilket år du läser, så hör vi av oss.

Do you have an opinion regarding a course in distance-mode?
We will continue to make evaluations, but if you feel that your course have big problems due to the distance mode you can contact Lintek directly through the link below. Your opinion is important!
Fill in this form: https://forms.gle/mxA72jJuiJTJWTpC8

M-UtU are recruiting profile representatives!
Profile representatives are truly important in the work of improving our master profiles. For this post, you will not be a part of the committee M-UtU but you will be working together with the Head of Master’s. You will take part of the perks that are given to all people that are working for the association, as well as post specific perks. Your main task will be to improve your courses by making course evaluations and later present these to the examiners.
Interested? Send an email to stuts@maskinteknologsektionen.se with information on what profile and year you study, and we’ll get back to you.