Pricksystemet


Anledningen till införandet av pricksystemet är att det tidigare år varit många som anmält sig till event men sedan inte dykt upp eller avanmält sig försent. Det här bidrar självklart till problem då eventen inte utnyttjas till fullo eftersom de som står på reservlistan aldrig blir meddelade om att platser finns över eftersom ingen avanmälan genomförts.

Vad pricksystemet innebär är att om man anmäler sig till ett näringslivsevent och sedan inte dyker upp eller inte meddelar innan deadline att man tyvärr inte kan delta kommer man få en prick. När man fått två prickar kommer man bli avstängd från alla näringslivsevent på sektionen terminen ut, d.v.s. man kommer inte att kunna gå på näringslivseventen som sektionen arrangerar.

Om man blir avstängd kommer restriktionen försvinna till terminen efter, så att man kan börja gå på näringslivsevent igen. Har man alltså blivit avstängd på höstterminen kommer man kunna börja gå på sektionens näringslivsevent igen på vårterminen. Allas prickar kommer således att nollställas till terminen därefter, d.v.s. oavsett om du har en, två eller tre prickar kommer de försvinna till nästa termin så att du då har noll prickar.

På det här sättet hoppas vi att alla som vill och kan får gå på näringslivseventen, istället för att vi står med tomma platser och samtidigt en lång reservlista!

 

Avanmälningspolicy


Deadline för avanmälan varierar mellan olika event. Ni finner deadline för avanmälan i eventbeskrivningen. Missar man deadline får man en prick.  

Blir man sjuk, exempelvis förkyld, inför ett event får man ändå en prick. Det finns undantag, exempelvis om du bryter benet samma dag. Kontakta nara@maskinteknologsektionen.se om du upplever att du bör undantas från regeln

Inser man att man inte kan komma på eventet för sent eller blir förkyld samma dag eller dylikt är det okej att ge bort sin plats till en kompis och på så sätt får man inte heller någon prick.

Vänligen mejla nara@maskinteknologsektionen.se vid frågor.