Tyck till om LiU/Sektionen!


Har du upplevt något kränkande, stötande, dålig studiemiljö eller liknande, skriv till AMO! amo@maskinteknologsektionen.se 

Är det något fel på lokalerna på LiU? Gör en felanmälan här.