Kallelse Beslutsmöte 2019-04-29

Hej kära sektionsmedlemmar!

Hoppas att omtenta-p och påsken varit fin!

En medlem i FM 19/20 har precis valt att säga upp sin post och därför kallar styrelsen till ett extrainsatt beslutsmöte imorn kl 12.15 i U2 där denne kommer entledigas. Detta är eftersom enligt stadgan måste förtroendevalda entledigas av Styret. På mötet kommer vi även besluta om hur fyllnadsvalet ska gå till där valberedningen kommer bistå med att ta fram en kandidat. 

Ni är alltså varmt välkomna att komma och delta i U2 kl 12.15 imorn!

Dagordningen finns att tillgå: här!

Allt gott!