Nytillsatta Utskott!

Hej alla fantastiska Maskinare!

Nu kan vi efter en tuff ansökningsperiod äntligen gå ut med de tillsatta posterna i sektionens utskott för läsåret 19/20! 

Vi har fortfarande några poster som behöver tillsättas i utbildningsutskottet M-UtU. Det är ett av sektionens allra viktigaste utskott, eftersom det är de som ser till att vi utvärderar våra kurser och kan utveckla våra program! Vi söker kandidatansvariga för M, DPU och EMM samt masteransvariga för M och EMM. Om du tycker att det låter intressant eller om du vill få mer information, skicka ett mail till stuts@maskinteknologsektionen.se! 

Om du inte kommit med i något utskott behöver du inte vara ledsen! Dels kan du höra av dig angående M-UtU, sedan kommer det att tillkomma ännu en sökperiod i höst! 

Nedan följer namn och post på alla tillsatta:

Alumnu-Mafurätt.png

Maktko-muturätt.png

Näru-Vakturätt.png

Vi i styret 19/20 har fullt förtroende för att alla tillsatta poster i alla utskott kommer att göra ett fantastiskt arbete för sektionen. Tack för att ni vi visar sådant engagemang och intresse för sektionen och dess arbete!