Sök MPiRE, Presidiet, M-YRAN, Valberedningen, StrateKo och SkattU

Nu händer det!

Sökperioden för Ordförande och Vice ordförande, MPiRE, Projektledare för M-YRAN, ledamot i Valberedningen, StrateKo och SkattU har ÄNTLIGEN öppnat och du har möjlighet att söka de olika posterna till och med fredag 23/11 (OBS! gäller ej Valberedningen, dit kan du söka till fredag 16/11 kl.23:59). Är det detta du väntat på så länge du kan minnas? Gå in på Maskinteknologsektionens facebookevenemang länk här, läs mer om posterna och sök!

Nedan finns länkar till samtliga ansöknings- och nomineringsformulär samt postbeskrivningar till dessa:
 
Valberedningen, StrateKo och SkattU
Beskrivning Valberedningen:Länk här!
Beskrivning StrateKo: Länk här!
Beskrivning SkattU: Länk här!
Ansökan/nominering till Valberedningen, StrateKo och SkattU: Länk här!
 
MPiRE
Postbeskrivningar:Länk här!
Ansökan: Länk här!
Nominering:Länk här!
 
Projektledare M-YRAN
Postbeskrivning: Länk här!
Ansökan: Länk här!
Nominering: Länk här!
 
Presidiet: Ordförande och Vice ordförande
Postbeskrivning: Länk här!
Ansökan: Länk här!
Nominering: Länk här!