Sektionsdokument


Nedan finner du sektionens styrdokument.

 Stadgar giltig från 2019-01-30

 Reglemente giltig från 2019-01-30

 

Nedan finner du mötesprotokoll från sektionsmöten:

Vintermöte 2019

Höstmöte 2018

Vårmöte 2018

Vintermöte 2018

Höstmöte 2017

 

Nedan finner du mötesprotokoll från beslutsmöten:

2018-08-28

2018-05-09

2018-01-24

2017-11-15

2017-09-20