Sektionsdokument


Nedan finner du sektionens styrdokument.

 Stadgar giltig från 2018-04-10

 Reglemente giltig från 2018-10-17

 

Nedan finner du mötesprotokoll från sektionsmöten:

Höstmöte 2018

Vårmöte 2018

Vintermöte 2018

Höstmöte 2017

 

Nedan finner du mötesprotokoll från beslutsmöten:

2018-08-28

2018-05-09

2018-01-24

2017-11-15

2017-09-20