Styrelsen


DSC01790.jpg

 

Styret är Maskinteknologsektionens styrelse. Tillsammans är Styret ansvariga för all verksamhet som sektionen driver. Detta betyder att Styret består av ansvariga för alla utskott, föreningar och projektgrupper. Även de ansvariga för sektionens bifirmor fadderiet MPiRE, festeriet FestMaskineriet och sektionens tjejförening EMMA sitter med i Styret. Sammanfattningsvis är vi ansvariga för allt från rekryteringen av presumtiva studenter, till studiesociala aktiviteter för våra medlemmar och livet efter studierna, såsom näringslivskontakt och alumniverksamhet. (Styret 18/19 är bäst)


Sara.jpg

Ordförande

Sara Riad

Epost: ordf@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som sektionens ordförande är jag ytterst ansvarig för den verksamhet vi bedriver och leder även sektionsstyrelsen i dess arbete. Jag sitter adjungerad i LinTeks styrelse, Kårfullmäktige samt i programnämnden för Maskinteknik och Design där jag representerar sektionens och våra medlemmars röst. Kontakten med andra sektioner är viktig för oss och alla sektionsordförande möts kontinuerligt och diskuterar övergripande frågor samt ger varandra goda tips och råd.


Andreas.jpg

Vice Ordförande

Andreas Erkén

Epost: vordf@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som vice ordförande bistår jag först och främst ordförande i hennes arbete och är hennes ställföreträdare vid frånvaro. Jag är även ekonomiskt ansvarig för sektionen och kontaktperson till StrateKo, sektionens strategiska utskott. I det ekonomiska arbetet, som bl.a. innefattar fortlöpande bokföring samt förvaltning av sektionens konton, har jag hjälp av utskottet SkattU. Jag har kontinuerlig kontakt med de andra sektionskassörerna under LinTek för att främja vår och deras utveckling.


Khosti.jpg

InformationsChef

Khosti Eshak

Epost: info@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som Informationschef är jag ansvarig för all informationsspridning inom sektionen. Med andra ord är jag ansvarig för sektionens hemsida, medlemsregister, mailadresser, grafisk design, PR och tryck. Till min hjälp har jag mina fantastiska InfUsar - fotografer, layoutare, redaktör, media, poddare och webbmaster (bland annat). InfU gör sektionens fotokatalog, podcast, Myheterna, underhållning av hemsidan, facebooksidan och andra medier, mejladresser, samt hjälper hela sektionen med att fotografera på event och bistå med layout. Kreativt arbete samt många bollar i luften står på min agenda! 


Alva.jpg

Aktivitetssamordnare

Alva Falinger

Epost: asam@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Ett av mina huvudansvar är att föra protokoll vid möten. Övriga arbetsområden är främst förberedelser inför de tre sektionsmötena vi har varje läsår. Ansvarar även för MTS alldeles egna aktivitetsutskott – MAktKo. Med MAktKo i spetsen tillgodoser vi sektionen med alla möjliga aktiviteter och evenemang som MTS kan tänkas önska. PubM, MTS utskott som anordnar pubar för våra medlemmar ligger också under mitt ansvar.


Erik.jpg

Alumniansvarig

Erik Angel

Epost: alumni@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Är ansvarig för all kontakt med sektionens alumner. Bedriver alumniverksamhet med huvudsyfte att studenterna och alumnerna ska mötas och skapa ett väldigt värdefullt utbyte för båda parter. Leder alumniutskottet.


Caroline.jpg

Studieutvecklingssamordnare

Caroline Wännman

Epost: stuts@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Studieutvecklingssamordnaren ansvarar för utbildningsrelaterade frågor vid maskinteknologsektionens program. Detta inkluderar sektionens utbildningsbevakning och studiemiljö men även studiefrämjande event av olika slag. Syftet med arbetet är att säkerhetsställa att sektionens medlemmar får en så bra utbildning som möjligt. I denna uppgift ingår att representera sektionen mot universitetet och förmedla studenternas perspektiv och åsikter kring utbildningen. Till min hjälp har jag Maskinteknologsektionens utvecklingsutskott, även kallat för M-UtU.


Emma1.jpg

Marknadsföringsansvarig

Emma Ekström

Epost: mafa@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som marknadsföringsansvarig ser jag, med hjälp av Marknadsföringsutskottet MafU, till att blivande studenter vet att Maskinteknologsektionen här i Linköping finns och vad våra tre program har att erbjuda genom ordna studiebesök här på universitetet, åka iväg till gymnasieskolor och stå på mässor. Vi också hand om hemmissioneringen där studenter på sektionen kan åka till sin gamla gymnasieskola, berätta om LiU och Maskinteknologsektionen och få resan betald. Förutom detta utvärderar jag hur marknadsföringen varit de senaste åren och funderar på hur vi ska utveckla vår marknadsföring i framtiden.


David.jpg

Intendent

David Sirkka

Epost: intendent@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som Intendent är jag ansvarig för sektionens inventarier och lokaler tillsammans med mina två utskott, vaktisarna och bilgruppen. Vaktisarna fungerar som min högra hand och hjälper mig bland annat underhålla sektionslokalerna och köpa in förbrukningsvaror till sektionen. Jag har även huvudansvaret över vår sektionsbil Manuél som jag, tillsammans med mitt andra utskott Bilgruppen, sköter faktureringen för samt ser till att den rullar som den ska.


lotta.jpg

Internationellt Ansvarig

Lotta Bengtsson

Epost: inta@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som Internationellt ansvarig ser jag till att alla medlemmar får information om utlandsstudier. Jag är kontaktperson för dem som vill åka utomlands men även för dem som redan är iväg på sina äventyr. Utöver detta ser jag till att studenterna på våra fristående masterprogram har någon att vända sig till på sektionen. Jag jobbar aktivt med att förbättra sektionens internationaliseringsarbete och gör detta bland annat genom att vara huvudansvarig för ett antal evenemang. Till min hjälp har jag det internationella utskottet M­-IntU.


Rebeckafb.jpg

Näringslivsansvarig

Rebecka Jonsson

Epost: nara@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som Näringslivsansvarig är jag ansvarig för sektionens alla företagskontakter. Syftet med detta är att föra studenterna närmare näringslivet, och visa upp alla möjligheter de har ute i näringslivet. Jag arbetar också med att föra näringslivet närmare studenterna, genom att visa företagen vad just våra studenter har att erbjuda. För att genomföra detta uppdrag har jag en hel del människor till hjälp. Jag arbetar tillsammans med näringslivsutskottet NärU, med caseutskottet, M­-Case och med vår egen arbetsmarknadsdag, M­YRAN, samt tillsammans med Näringslivsansvariga i de olika bifirmorna. Allt för att du som student senare ska få en så lätt övergång från skola till arbete som möjligt, och för att näringslivet ska veta hur hög standard det är på studenterna som går ut från vår sektion!


Johanna.jpg

BästEMMA

Johanna Engström

Epost: ordf.emma@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som BästEMMA är jag EMMAs ordförande och ansvarar därför för att leda EMMAs arbete. Jag bär det övergripande ansvaret för föreningen och ser till att alla ledamöter har det bra. I styrelsen för jag EMMAs talan och verkar som en informationslänk mellan EMMA och Styret. Bortsett från det hjälper jag även till med det ordinarie styrelsearbetet.


Ivar.jpg

Festmaskinist

Ivar Wester

Epost: festmaskinist@festmaskineriet.com

Postbeskrivning: Att vara Festmaskinist innebär att vara chef i Festmaskineriet. Jag styr FMs arbete och ser till att alla har det bra och gör det grymma arbete de gör. Jag bibehåller FMs kontakt med andra festerivänner och älskar att gå på möten! För att FMs verksamhet ska gå framåt måste alla olika organ inom festeriet fungera och samspela. Så det absolut bästa med min post är att få vara så delaktig i samtliga delar av FM.


 

General

Andrées Järrendahl

Epost: generalen@maskinteknologsektionen.se

Postbeskrivning: Som ansvarig för mottagningen leder man arbetet för att skapa den bästa möjliga starten för de nyantagna till sektionen. Man är yttersta kontakt för sektionens Nolle-­P gentemot LinTek och Linköpings Universitet. Generalen sitter i Styret på kalenderår gentemot övriga som sitter på läsår.