Utskott och kommittéer


Maskinteknologsektionen, MTS, har en rad olika utskott och kommittéer som anordnar allt från pubar, mejladresser och alumniträffar. Under varje uttskott/kommittées flik kan du läsa mer om vad de gör och har på gång. Här nedan är de olika utskotten listade, förkortningarna kan vara lite kluriga!

 

Sektionens utskott och kommitteer

AlumnU - Alumnutskottet - alumnu@maskinteknologsektionen.se

Bilgruppen - bilansvarig@maskinteknologsektionen.se

InfU - Informationsutskottet - infu@maskinteknologsektionen.se

M-Case - Casekommittéen - mcase@maskinteknologsektionen.se

M-IntU - Internationella utskottet - m-intu@maskinteknologsektionen.se

M-UtU - Utvecklingsutskottet - mutu@maskinteknologsektionen.se

MAktKo - Aktivitetskommittéen - maktko@maskinteknologsektionen.se

MafU - Marknadsföringsutskottet - mafu@maskinteknologsektionen.se

NärU - Näringslivsutskottet - naru@maskinteknologsektionen.se

PubM - Pubutskottet - pubm@maskinteknologsektionen.se  

SkattU - Skattmästarutskottet - skattu@maskinteknologsektionen.se

StrateKo - Strategiska Kommittéen - strateko@maskinteknologsektionen.se

VaktU - Vaktmästarutskottet - vaktu@maskinteknologsektionen.se