AlumnU - AlumniUtskottet


alumnu.jpg

Alumniutskottets huvudsyfte är att upprätthålla kontakten mellan Maskinteknologsektionen och dess M-alumner. M-alumnerna är drygt 4200 till antalet och de har alla avklarat minst 180 hp på ett av Maskinteknologsektionens program; M, DPU eller EMM. Kontakten med M-alumner är viktig för sektionen eftersom den ger studenterna stor inspiration om vad man kan tänkas vilja syssla med efter examen och om vilka möjliga vägar som finns att ta.


Det här pysslar vi i alumniutskottet med:

  • Anordnar alumniträffar
  • Skriver Alumnus, vår alumnitidning som årligen ges ut digitalt.
  • Bedriver ett mentorskapsprogram där studenter i åk 4 och 5 har möjlighet att bli tilldelad en alumn som mentor. Syftet är att studenten ska få möjlighet att bolla frågor och funderingar angående framtida karriär med någon som tidigare befunnit sig i precis samma situation.
  • Arrangerar ”Skugga en alumn”, ett projekt där studenter får möjlighet att följa med en alumn en helt vanlig dag på jobbet.
  • Arrangerar inspirationsföreläsningar och mingelkvällar där studenter får höra alumner berätta om sina erfarenheter och karriärmässiga livsval.
  • Ser till att de som snart ska ta examen blir informerade om LiUs alumninätverk.

Kontakt: alumnu@maskinteknologsektionen.se