Bilgruppen


bilgruppen.png

Bilgruppen ansvarar för att sektionens bil, Manuél, fortsätter rulla och hålls i bra skick. De utför enklare reparationer och service samt fakturerar de som lånar bilen. En person i bilgruppen är också ansvarig för de mer administrativa delarna, så som att skicka fakturor och hålla koll på ekonomin. Denna person är Bilansvarig och någon man kan vända sig vid frågor om bilen.

Kontakt: bilansvarig@maskinteknologsektionen.se