InfU - InformationsUtskottet


infu

Informationsutskottet är Maskinteknologsektionens kreativa nav. I utskottet sitter ansvariga för sekitonens layout, fotografer, podcasten Mediamaskinen, studentguiden Manualen, webmaster och redaktören för Myheterna. Tillsammans gör InfU bland annat Fotokatalogen. Vill du ha ett sånghäfte, affisch eller annat grafiskt? Skriv till oss! Khosi e best <3

Kontakta ordförande: ordf.infu@maskinteknologsektionen.se

Kontakta foto/film: fotofilm.infu@maskinteknologsektionen.se

Kontakta layout: layout.infu@maskinteknologsektionen.se

Kontakta poddproducent: podcast@maskinteknologsektionen.se

Kontakta manualen: manualen@maskinteknologsektionen.se

Kontakta redaktör: redaktor.infu@maskinteknologsektionen.se

Kontakta socialmediakoordinator: smc.infu@maskinteknologsektionen.se

Kontakta webmaster: webmaster@maskinteknologsektionen.se

Allmän kontakt: infu@maskinteknologsektionen.se

 

Ladda ner Fotokatalogen 2018! (ca 160MB)