M-UtU - Utvecklingsutskottet


mutu-logo

Utskottet består av studieutvecklingssamordnaren, ordförande, kandidatansvariga, masteransvariga, projektgruppen Manualen samt arbetsmiljöombud. 

Utvecklingsutskottets syfte är att ansvara för studiebevakningen och studiemiljön vid M-sektionens program. Detta görs främst genom kursutvärderingar, men även genom deltagande i programplanegrupper, nämndmöten och LinTeks utbildningsråd. Kursutvärderingen utförs av kandidatansvariga på kandidatnivå och av masteransvariga på masternivå. Till deras hjälp har de klassrepresentanter respektive profilrepresentanter som ansvarar för att samla in åsikter från studenterna. Utbildningsutskottet har som stående mål att utvärdera samtliga obligatoriska kurser på kandidat- och masternivå samt de valbara kurser på masternivå som enligt studenterna behöver utvärderas.

Arbetsmiljöombuden för sektionen jobbar med att förbättra studenternas arbetsmiljö, både den fysiska och psykiska. Detta genomförs bland annat genom att sitta med i kontinuerliga möten med arbetsmiljöombud för alla sektioner på universitet samt genom SSG-grupper (studentsamverkansgrupper) för de olika institutionerna.

Projektgruppen för Manualen ska hjälpa studenterna till en lättare/bättre studietid. Dessa personer arbetar med att samla, samordna och få upp information till den kommande studiemanual för studenterna på Maskinsektionen.

Kontakta utskottet: mutu@maskinteknologsektionen.se