M-UtU - Utvecklingsutskottet


Utskottet består av studieutvecklingssamordnaren, ordförande, kandidatansvariga, masteransvariga, arbetsmiljöombud samt miljöansvarig. 

Utvecklingsutskottets syfte är att ansvara för studiebevakningen och studiemiljön vid M-sektionens program. Detta görs främst genom kursutvärderingar, men även genom deltagande i programplanegrupper, nämndmöten och LinTeks utbildningsråd. Kursutvärderingen utförs av kandidatansvariga på kandidatnivå och av masteransvariga på masternivå. Till deras hjälp har de klassrepresentanter respektive profilrepresentanter som ansvarar för att samla in åsikter från studenterna. Utbildningsutskottet har som stående mål att utvärdera samtliga obligatoriska kurser på kandidat- och masternivå samt de valbara kurser på masternivå som enligt studenterna behöver utvärderas.

Arbetsmiljöombuden för sektionen jobbar med att förbättra studenternas arbetsmiljö, både den fysiska och psykiska. Detta genomförs bland annat genom att sitta med i kontinuerliga möten med arbetsmiljöombud för alla sektioner på universitet samt genom SSG-grupper (studentsamverkansgrupper) för de olika institutionerna.

Miljöansvarig ansvarar för sektionens miljöarbete och utvecklingen av detta. Nu jobbas det med att ta fram en miljöpolicy med tillhörande miljömål.

Kontakta utskottet: mutu@maskinteknologsektionen.se
Kontakta kandidatansvarig för DPU: kana.dpu@maskinteknologsektionen.se
Kontakta kandidatansvarig för M: kana.m@maskinteknologsektionen.se
Kontakta kandidatansvarig för EMM: kana.emm@maskinteknologsektionen.se
Kontakta arbetsmiljöombud: amo@maskinteknologsektionen.se
Kontakta miljöansvarig: miljo@maskinteknologsektionen.se

M-utu.jpg